Nyhetsartikkel

En spyttprøve på covid-19 avlest med en smarttelefon

Forskere har utviklet en ny metode til rask påvisning av SARS-CoV-2 basert på en spyttprøve avlest med en enhet koblet til smarttelefon. Metoden er ifølge forfatterne like sensitiv som PCR-testene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Et dilemma med påvisning av SARS-CoV-2 er at gullstandarden for diagnostisk testing, RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction), er ressurskrevende både når det gjelder krav til selve prøvetakingen og analysene - foruten at det er forbundet med ubehag å ta prøven. De fleste av dagens covid-19 analyser krever nasofaryngeale vattpinneprøver som må tas av helsepersonell i fullt beskyttelsesutstyr. Og analysene må foretas i et avansert laboratorium og er tidkrevende.

Det er utviklet hurtigtester som gir raskere svar, men som er mindre nøyaktige og som fortsatt er ressurskrevende. Derfor leter forskere etter testmetoder som er mer effektive, raskere og enklere å utføre, med akseptabel presisjon og som kan øke testkapasiteten. Nyere studier kan tyde på at spyttprøver og nasofaryngeale prøver er høyt korrelerte til hverandre, og at utvikling av spyttbaserte covid-19 analyser kan redusere eller eliminere behovet for helsepersonell i prøvetakingen. En spyttprøve kan tas av pasienten selv og vil være fri for den krevende logistikken rundt prøvetakingen slik den blir utført i dag.

I den aktuelle studien beskriver forfatterne en ultrasensitiv spyttbasert covid-19 analyse hvor det tar 15 minutter fra prøven tas til svaret foreligger1. Testen krever ikke isolering av RNA eller laboratorieutstyr. Analysen (assayet) bruker CRISPR-Cas12a aktivitet til å forsterke det virale signalet ved hjelp av en laserdiode som er integrert i en smarttelefon. Resultatet avleses av en fluorescens mikroskop enhet som er koblet til telefonen. Ifølge forskerne er denne enheten i stand til å kvantifisere virusmengden over et vidt spekter (1-105 copies/μL), og den kan påvise viruset på et lavere nivå (0.38 copies/μL) enn gullstandard PCR.

CRISPR - Clustered Regularly Interspaced Short Palendromic Repeats - er en genredigeringsmetode som gjør det mulig å lage målrettede endringer i DNA-et til alle levende organismer2. Cas12a er en videreutvikling av CRISPR-metoden3

CRISPR-målingene av SARS-CoV-2 RNA-nivåer var de samme i spytt og neseprøver. Virusmengdene målt med RT-PCR versus den smarttelefon avleste CRISPR assayen var høyt korrelert. Forfatterne mener at utviklingen av en slik portabel, ikke-invasiv testmetode kan forbedre og forenkle diagnostikken av SARS-CoV-2. Samtidig påpeker de at metoden kan forbedres ytterligere.

Er dette troverdig? Forskerne som har utviklet denne metoden, er tilknyttet Tulane University School of Medicine i New Orleans. NHI velger å presentere dette som en nyhetssak. Tiden vil vise om dette kan være en fremtidig metode for diagnostikk av virusinfeksjoner.

Kilder

Referanser

  1. Ning B, Yu T, Zhang S, et al. A smartphone-read ultrasensitive and quantitative saliva test for COVID-19. ScienceAdvances 08 Jan 2021. advances.sciencemag.org
  2. Wikipedia. CRISPR. Siden besøkt 25.01.2021. en.wikipedia.org
  3. Gier RA, Budinich KA, Evitt NH, et al. High-performance CRISPR-Cas12a genome editing for combinatorial genetic screening. Nature Communications, published 13 July 2020. www.nature.com