Nyhetsartikkel

En tredel av verdens befolkning har ikke-alkoholisk fettleversykdom

Ikke-alkoholisk fettleversykdom skyldes i de fleste tilfeller overvekt, fedme og insulinresistens. En ny studie viser en alarmerende økning i prevalens og insidens av tilstanden.

Ikke-alkoholisk fettleversykdom (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) er en tilstand med økt infiltrasjon av fett i lever (hepatisk steatose) hos personer som ikke bruker, eller bare bruker beskjedne mengder alkohol1. Det histologiske bildet er likt det en finner ved alkohol-assosiert fettlever. Fettleversykdom omfatter et spekter av tilstander fra ren steatose uten signifikant betennelse eller fibrose, til varierende grader av betennelse (steatohepatitt) og fibrose2.

Sykdomsutviklingen er ikke helt kjent, men tilstanden settes i sammenheng med økt insulinresistens, overvekt og fedme3. Det antas at økt insulinresistens fører til fettakkumulering, og hos en andel til betennelser og hepatittforandringer. I tidlige stadier gjør vanligvis ikke NAFLD noen skade, men over tid kan NAFLD progrediere til cirrhose og leversvikt, leverkreft, og behov for levertransplantasjon. NAFLD er også assosiert med økt risiko for andre livsstilssykdommer som diabetes type 2 og hypertensjon2.

Hvis tilstanden oppdages og håndteres på et tidlig stadium, er det mulig å stoppe NAFLD fra å bli verre og redusere mengden fett i leveren. Kalorirestriksjon som fører til vekttap, og fysisk aktivitet er de eneste behandlingsformene med dokumentert nytte4-5.

Ikke-alkoholisk fettleversykdom er den vanligste leversykdommen på verdensbasis og den hyppigste årsaken til leverrelatert morbiditet og mortalitet. I en systematisk oversikt og metaanalyse publisert i The Lancet, Gastroenterology & Hepatology6 var formålet å beregne de tidsmessige trendene for tilstandens prevalens og insidens i verden. Datagrunnlaget var tverrsnittsstudier og longitudinelle studier utført i populasjoner representative for den generelle befolkningen, der diagnosen ble stilt på grunnlag av bildeundersøkelser av personer uten høyt alkoholinntak eller virushepatitt.

Forfatterne fant 72 publikasjoner med en samlet populasjon på 1.030.160 personer fra 17 ulike land for prevalens estimering, og 16 publikasjoner med totalt 381.765 individer fra fem land for insidens beregninger.

Den totale prevalensen av NAFLD på verdensbasis ble estimert til å være 32,4% (95% KI 29,9–34,9). Prevalensen økte betydelig over tid, fra 25,5% (20·1–31·0) i eller før 2005 til 37,8% (32·4–43·3) i 2016 eller senere. Den generelle prevalensen av NAFLD var signifikant høyere hos menn enn hos kvinner (39,7% [36,6–42,8] vs 25,6% [22,3–28,8]). Den totale insidensen av NAFLD ble estimert til å være 46,9 tilfeller per 1000 personår (36,4–57,5); 70,8 tilfeller per 1000 personår (48·7–92·8) hos menn og 29,6 tilfeller per 1000 personår (20·2–38·9) hos kvinner. Det var betydelig heterogenitet mellom studier av både NAFLD-prevalens og NAFLD-forekomst.

Forfatterne konkluderer at prevalens av NAFLD er betydelig høyere enn tidligere beregnet og fortsetter å øke i en alarmerende grad. Insidens og prevalens av NAFLD er signifikant høyere blant menn enn blant kvinner. Større oppmerksomhet om NAFLD er påkrevd for å kunne håndtere den økende forekomsten av komplikasjoner til tilstanden.

Kilder

Referanser

  1. Rinella ME. Nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review. JAMA. 2015;313(22):2263-2273. doi:10.1001/jama.2015.5370 DOI
  2. Kaya E, Yilmaz Y. Metabolic-associated Fatty Liver Disease (MAFLD): A Multi-systemic Disease Beyond the Liver. J Clin Transl Hepatol. 2022;10(2):329-338. doi:10.14218/JCTH.2021.00178 DOI
  3. Friedman SL, Neuschwander-Tetri BA, Rinella M, Sanyal AJ. Mechanisms of NAFLD development and therapeutic strategies. Nat Med. 2018;24(7):908-922. doi:10.1038/s41591-018-0104-9 DOI
  4. Paul S, Davis AM. JAMA Clinical Guidelines Synopsis. Diagnosis and management of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. JAMA 2018. doi:10.1001/jama.2018.17365 DOI
  5. Koutoukidis DA, Astbury NM, Tudor KE, et al. Association of Weight Loss Interventions With Changes in Biomarkers of Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Meta-analysis published correction appears in JAMA Intern Med. 2019 Sep 1;179(9):1303-1304. JAMA Intern Med. 2019;179(9):1262-1271. doi:10.1001/jamainternmed.2019.2248 DOI
  6. Riazi K, Azhari H, Charette JH, et al. The prevalence and incidence of NAFLD worldwide: a systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2022 Jul 4. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022;S2468-1253(22)00165-0. doi:10.1016/S2468-1253(22)00165-0 DOI