Nyhetsartikkel

Endometriose og uønskede graviditetsutfall

Endometriose er forbundet med en rekke uheldige graviditetsutfall.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En kohort studie har sett på forholdet mellom endometriose og uønskede graviditetsutfall1.

116 429 kvinner i alderen 25 til 42 år ble inkludert i Nurses' Health Study II i 1989. De rapporterte detaljerte opplysninger om svangerskap og reproduktiv helse ved inklusjon og senere annethvert år. Totalt ble det rapportert om 196 722 svangerskap. Uønskede graviditetsutfall var spontanaborter, ektopiske svangerskap, dødfødsler, svangerskapsdiabetes, preeklampsi, for tidlig fødsel og lav fødselsvekt.

Kvinner med og uten laparoskopisk bekreftet endometriose ble sammenlignet.

Endometriose var forbundet med høyere risiko for spontanabort (RR 1.40, 95% KI 1.32-1.49), ektopisk svangerskap (RR 1.46, 95% KI 1.19-1.80), svangerskapsdiabetes (RR 1.35, 95% KI 1.11-1.64) og hypertensive tilstander i svangerskapet (RR 1.30, 95% KI 1.16-1.45).

Forskerne konkluderte at det er en sammenheng mellom laparoskopisk bekreftet endometriose og flere uheldige graviditetsutfall. Funnene kunne ikke forklare mekanismene bak disse assosiasjonene, og det anbefales mer forskning for å avklare om screening og forebyggende tiltak kan være indisert.

Kilder

Referanser

  1. Farland L, Prescott J, Sasamoto N, et al. Endometriosis and Risk of Adverse Pregnancy Outcomes. Obstetrics & Gynecology 2019; 134(3): 527–536 . doi:10.1097/AOG.0000000000003410 DOI