Nyhetsartikkel

Endovaskulær trombektomi ved store iskemiske slag

Effekt og sikkerhet av endovaskulær trombektomi blant pasienter med hjerneslag som følge av okklusjon av store arterier, har vært lite undersøkt frem til nå.

Endovaskulær trombektomi har vist seg å være mer effektiv for å redusere funksjonshemming enn medisinsk behandling alene hos utvalgte pasienter med iskemisk hjerneslag på grunn av en stor cerebral karokklusjon1-3. Imidlertid har pasienter med store hjerneslag vært underrepresentert i trombektomi-studier, selv om slike typer hjerneslag utgjør en femtedel av alle okklusjoner av store kar4. Derfor er sikkerheten og effekten av trombektomi hos disse pasientene uklar. Dette er pasienter som har dårlig nevrologisk prognose med progresjon av utfall, hjerneødem og død.

Formålet med den aktuelle randomiserte, internasjonale studien publisert i New England Journal of Medicine5 var å undersøke effekt og sikkerhet av endovaskulær trombektomi hos pasienter med store iskemiske hjerneslag. Okklusjonen skulle foreligge i arteria carotis interna eller i første del av arteria cerebri media, og intervensjonen skulle gjøres innen 24 timer etter symptomdebut. Pasientene ble randomisert til endovaskulær trombektomi + medisinsk behandling eller til medisinsk behandling alene. Det primære utfallsmålet var en modifisert Rankin skala skår etter 90 dager. Sekundært utfallsmål var funksjonell uavhengighet.

Studien ble stoppet tidlig som følge av effekten. 178 pasienter var i trombektomigruppen og 174 i medisingruppen. Rankin-skår var i favør av trombektomi med en odds ratio på 1,51 (95% KI 1,20-1,89). 20 prosent i trombektomigruppen og 7 prosent i medisingruppen var funksjonelt uavhengige ved etterkontrollen. Mortaliteten var den samme i de to gruppene.

I trombektomigruppen forekom arterielle komplikasjoner hos 5 pasienter, disseksjon hos 10, cerebral karperforasjon hos 7 og forbigående vasospasme hos 11. Symptomatisk intrakraniell blødning forekom hos 1 pasient i trombektomigruppen og hos 2 i medisingruppen.

Forfatterne konkluderer at blant pasienter med store iskemiske hjerneslag førte endovaskulær trombektomi til bedre funksjonelle utfall enn medisinsk behandling, men intervensjonen var forbundet med vaskulære komplikasjoner. Cerebrale blødninger var sjeldne i begge grupper.

Kilder

Referanser

  1. Berkhemer OA, Fransen PS, Beumer D, et al. A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke published correction appears in N Engl J Med. 2015 Jan 22;372(4):394. N Engl J Med. 2015;372(1):11-20. doi:10.1056/NEJMoa1411587 DOI
  2. Goyal M, Demchuk AM, Menon BK, et al. Randomized assessment of rapid endovascular treatment of ischemic stroke. N Engl J Med. 2015;372(11):1019-1030. doi:10.1056/NEJMoa1414905 DOI
  3. Albers GW, Marks MP, Kemp S, et al. Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging. N Engl J Med. 2018;378(8):708-718. doi:10.1056/NEJMoa1713973 DOI
  4. Sarraj A, Hassan AE, Savitz S, et al. Outcomes of Endovascular Thrombectomy vs Medical Management Alone in Patients With Large Ischemic Cores: A Secondary Analysis of the Optimizing Patient's Selection for Endovascular Treatment in Acute Ischemic Stroke (SELECT) Study. JAMA Neurol. 2019;76(10):1147-1156. doi:10.1001/jamaneurol.2019.2109 DOI
  5. Sarraj A, Hassan AE, Abraham MG, et al. Trial of Endovascular Thrombectomy for Large Ischemic Strokes published online ahead of print, 2023 Feb 10. N Engl J Med. 2023;10.1056/NEJMoa2214403. doi:10.1056/NEJMoa2214403 DOI