Nyhetsartikkel

Endringer i covid-19 symptomene

British Medical Journal, BMJ, har laget en reportasje om symptomutviklingen ved covid-19. Hva har nye varianter, vaksiner og gjennomgåtte infeksjoner ført til når det gjelder symptombildet ved covid-19?

BMJ rapporterer at symptombildet ved covid-19 har endret seg siden pandemien startet for 3 år siden1. I begynnelsen var de dominerende symptomene tap av lukt og smak, kortpustethet og hoste, etterfulgt av vaskulære skader. Noen utviklet alvorlige kardiorespiratoriske symptomer i akuttfasen som ARDS (acute respiratory distress syndrome), ofte ledsaget av hjernetåke. Mange ble innlagt i sykehus og mange døde.

Som følge av nye virusvarianter, introduksjonen av vaksiner og påfyllingsdoser med vaksine, ulike behandlinger og gjentatte infeksjoner er ikke symptomene ved covid-19 lengre de samme. Tap av smak- og luktesans forekommer sjeldnere. Nedre luftveisinfeksjon er mindre hyppig. Idag preges symptombildet av symptomer fra de øvre luftveiene, som en forkjølelse. Og folk blir ikke så syke lengre. Færre innlegges i sykehus. Den største endringen i symptombildet skjedde da omikronvariantene BA.1 og BA.2 ble dominerende.

Alfavarianten førte ofte til muskelsmerter, søvnvansker, hjernetåke, angst og depresjon2. Med deltavarianten ble rennende nese et vanligere symptom3. Nevrologiske og psykiatriske forstyrrelser forekom hyppigere med deltavarianten enn med alfavarianten og forekommer sjeldnere med de nyere variantene4

Med omikron BA.1 ble covid-19 vanligere hos barn og med BA.2 ble slitenhet og søvnvansker mer fremtredende. Omikronvariantene BA.4 og BA.5 gir oftere sår hals og hes stemme og følelse av slitenhet selv etter en god natts søvn5-6

Delirium, særlig blant eldre mennesker, synes å vare lengre ved BA.4 og BA.5 enn de 2-3 dagene som var typisk ved BA.1.

Siden viruset nå ser ut til å befinne seg i de øvre luftveiene, øker det smittsomheten og lavere virusmengder kreves for å overføre smitten.

I hvilken grad endringene i symptombildet skyldes vaksinasjonene og styrket immunitet, vet vi ikke. Det er også uklarhet om langtidsvirkningene. Rapporter kan tyde på flere tilfeller av kardiovaskulære hendelser, type 1 diabetes og muligens demens lenge etter den akutte infeksjonen kan knyttes til covid-191.

 

Kilder

Referanser

  1. Looi M-K. How are covid-19 symptoms changing? BMJ 2023;380:p3. Published 18 January 2023. www.bmj.com
  2. Spinicci M, Nkurunziza I, Vellere I. SARS-CoV-2 variants may induce different long COVID phenotypes. In: Proceedings of the European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Lisbon, 23-26 Apr 2022. Abstract 000193.
  3. Herraro L. The symptoms of the Delta variant appear to differ from traditional covid symptoms. Here’s what to look out for. Conversation 2021 Jul 1. theconversation.com
  4. Taquet M, Sillett R, Zhu L, et al. Neurological and psychiatric risk trajectories after SARS-CoV-2 infection: an analysis of 2-year retrospective cohort studies including 1 284 437 patients. Lancet Psychiatry2022;9:815-27. doi:10.1016/S2215-0366(22)00260-7 pmid:35987197 PubMed
  5. ZOE. Is the Omicron covid variant less severe than Delta? 15 Jun 2022. health-study.joinzoe.com
  6. Tidman Z. New Covid warning over symptom that affects sleep. Independent 2022 Oct 12. www.independent.co.uk