Nyhetsartikkel

Epidurale injeksjoner ved kroniske nakkesmerter

Kroniske nakkesmerter er blant de hyppigste årsaker til uførhet. Hos noen pasienter forsøkes cervikal injeksjon av lokalbedøvelse. Gjør det noen forskjell om injeksjonen inneholder steroid?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kroniske nakkesmerter er rangert som den fjerde hyppigste årsaken til uførhet1-2. Det er beregnet at ca. 50 prosent av alle voksne vil oppleve minst en episode med nakkesmerter i sin levetid3. Nakkesmerter er ofte forbundet med cervikal degenerativ radikulopati som manifesterer seg som en brennende eller prikkende følelse i et dermatom. Patofysiologien ved radikulære smerter kan i mange tilfeller tilskrives en kombinasjon av inflammatoriske mediatorer, intranevralt ødem og endringer i vaskulært tonus, noe som på sikt kan føre til iskemiske nerveskader4. Vanlige underliggende årsaker er spondylose med trange foramina, intervertebrale hernieringer av mellomvirvelskiver, redusert skivehøyde og degenerative forandringer i facettledd4-5.

Cervikale epidurale steroidinjeksjoner angis å være blant de mest effektive ikke-operative behandlinger ved kroniske nakkesmerter med eller uten cervikal radikulopati6. Det kan utføres interlaminalt eller transforaminalt.

I en systematisk studie og metaanalyse presentert i Pain Physician sammenlignet forfatterne effekten av cervikale epidurale injeksjoner med lokalbedøvelse med eller uten steroider blant pasienter med kroniske nakkesmerter7. De fant 4 studier som oppfylte inklusjonskriteriene (randomiserte, kontrollerte studier).

Totalt 370 pasienter inngikk i materialet. Når det gjaldt smertelindring, var det ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene. Det var heller ikke noen forskjell i funksjonell status eller bruk av opioider.

Forfatterne angir at pasientmaterialet var for lite til å trekke bastante konklusjoner, men resultatene viste at tillegg av steroid til injeksjoner av lokalanestetikum ikke var forbundet med bedre smerte eller funksjonell skår sammenlignet med de som kun fikk injisert lokalanestetikum hos pasienter med kroniske nakkesmerter.

Kilder

Referanser

  1. Cohen SP. Epidemiology, diagnosis, and treatment of neck pain. Mayo Clin Proc 2015; 90:284-299. PubMed
  2. Fejer R, Kyvik KO, Hartvigsen J. The prevalence of neck pain in the world population: A systematic critical review of the literature. Eur Spine J 2006; 15: 834-848. PubMed
  3. Jamal AN, Feldman BM, Pullenayegum E. The use of neck support pillows and postural exercises in the managementof chronic neck pain. J Rheumatol 2016; 43: 1871-1873. PubMed
  4. Corey DL, Comeau D. Cervical radiculopathy. Med Clin North Am 2014; 98: 791-799, xii. PMID: 24994052. PubMed
  5. Roth D, Mukai A, Thomas P, et al. Cervical radiculopathy. Dis Mon 2009; 55: 737-756. PubMed
  6. Eubanks JD. Cervical radiculopathy: Nonoperative management of neck pain and radicular symptoms. Am Fam Physician 2010; 81:33-40. American Family Physician
  7. Mesregah MK, Feng W, Huang WH, et al. Clinical Effectiveness of Interlaminar Epidural Injections of Local Anesthetic with or without Steroids for Managing Chronic Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Physician. 2020 Jul;23(4):335-348. www.painphysicianjournal.com