Nyhetsartikkel

Epilepsioperasjon

Alle pasienter med epilepsi som ikke oppnår tilfredsstillende anfallskontroll etter behandlingsforsøk med to relevante antiepileptika, bør henvises for utredning med tanke på epilepsioperasjon.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Omtrent en tredjedel av epilepsipasienter oppnår ikke tilfredsstillende anfallskontroll med medikamentell behandling (farmakoresistent epilepsi). Man går ut ifra at omtrent én av tjue pasienter med farmakoresistent fokal epilepsi er kandidat for epilepsioperasjon1.  

For få pasienter, sent i forløpet

De siste årene har det i Norge sannsynligvis vært utført betydelig færre epilepsioperasjoner enn behovet skulle tilsi. Mange av pasientene som blir henvist for vurdering av kirurgisk behandling, blir henvist svært sent i sykdomsforløpet. Det er viktig å henvise pasienter tidlig, fordi resultatene av epilepsikirurgi er best ved relativt kort varighet av epilepsien. 

Henvisning: hvem, når og hvor? 

Spesialsykehusets for epilepsi (SSE) har ledet arbeidet med å utarbeide en kunnskapsbasert retningslinje for utredning, behandling, oppfølging og rehabilitering av pasienter med epilepsi1

Arbeidsgruppen anbefaler at alle pasienter som ikke oppnår tilfredsstillende anfallskontroll etter forsøk med to relevante antiepileptika, bør vurderes henvist til SSE for utredning med tanke på epilepsikirurgi.

For å utredes for resektiv kirurgi stilles som regel følgende krav:

  • Farmakoresistent fokal epilepsi: Pasienten har forsøkt minst to relevante antiepileptika i optimale doser uten å oppnå anfallskontroll
  • En vanskelig anfallssituasjon der risikoen ved utredning og operasjon oppveies av den antatte nytten av inngrepet

Forskningen viser at om lag seks av ti farmakoresistente pasienter som etter grundig utredning og tverrfaglig vurdering behandles med kirurgi, blir anfallsfrie.  

Hos én av fire pasienter som er henvist til spesialklinikker for epilepsi for intraktabel epilepsi viser det seg i utredningsforløpet at enten diagnosen er feil eller at epilepsien er feilklassifisert ("pseudoresistens").

Hos de som ikke vurderes egnet for operasjon kan utfallet av utredningen være en ny terapeutisk plan som kan inkludere både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak. 

 Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

  1. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE): Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi. Siden besøkt 27.06.2018. www.epilepsibehandling.no