Nyhetsartikkel

Er covid-vaksinene effektive mot Delta varianten?

Nye varianter av SARS-CoV-2 dukker hele tiden opp. Det er uklart i hvilken grad dette påvirker effekten av vaksinene. For øyeblikket er forskerne særlig opptatt av delta-varianten.

I en nyhetsartikkel på Medscape1 forteller en talsmann for Pfizer at deres vaksine er svært effektiv mot Delta-varianten av covid-19. Delta-varianten som først ble oppdaget i India, er i ferd med å bli den dominerende versjonen av koronaviruset på verdensbasis ifølge Verdens helseorganisasjon.

Pfizers medisinske direktør i Israel, Alon Rappaport, forteller at akkumulerende mengder forskningsdata fra laboratoriestudier og fra steder der delta-varianten har blitt vanlig, viser at Pfizer-BioNTech-vaksinen fortsatt er meget effektiv og gir ca. 90 prosent beskyttelse mot covid-19.

En studie utført av forskere ved University of Texas sammen med Pfizer og BioNTech og publisert i Nature, fant at antistoffer som vaksinen induserte, fortsatt var i stand til å nøytralisere alle de testede variantene av viruset, inkludert delta-varianten, men med redusert styrke2. Også andre studier tyder på at Pfizer-BioNTech-vaksinen gir god beskyttelse mot denne varianten2-3, men med redusert nøytralisering av viruset.

En annen laboratoriestudie fra Cambridge University så på Delta-variantens respons på Astra-Zeneca og Pfizer-BioNTech vaksinene. Studien brukte blodprøver fra vaksinerte personer og testet dem mot det opprinnelige Wuhan-viruset, alfa-varianten (fra England) og delta-varianten (fra India). Ifølge en preprint av denne studien4 hadde pasienter som hadde blitt vaksinert med Astra-Zeneca vaksinen, 8 ganger mindre effekt mot delta-varianten sammenlignet med den opprinnelige utgaven av viruset. Pfizer-vaksinen var også mindre effektiv mot varianten, men den produserte flere antistoffer mot denne varianten enn Astra-Zeneca vaksinen.

Et annet funn fra flere studier er at effekten av dose 1 er klart lavere for delta-varianten enn for den opprinnelige varianten + Alfa-varianten og at det først er etter dose 2 at man oppnår tilfredsstillende beskyttelse.

Konsekvensene av alle disse studiene er foreløpig uklare. Det behøves flere studier. Vi mangler foreløpig data om vaksineeffekten i den virkelige verden der delta-viruset har fått fotfeste og en stor andel av befolkningen er vaksinert. Israel er det landet i verden som er kommet lengst i vaksineringen. I en uttalelse fra det israelske helsedepartementet vises det til at 65 prosent av befolkningen er beskyttet mot covid-19, enten ved vaksinering eller etter å ha gjennomgått sykdommen, men at man enda er langt fra å ha nådd flokkimmunitet. 

New England J of Medicine publiserte 21. juli 2021 en studie som sammenlignet effekten av Pfizer-BioNTech vaksinen og Astra-Zeneca vaksinen5. Effekten av én dose var den samme for de to vaksinene, 31 prosent for delta-varianten mot 49 prosent mot alfa-varianten. Effekten av to doser med Pfizer-BioNTech vaksinen var 94 prosent mot alfa-varianten og 88 prosent mot delta-varianten. Effekten av to doser med Astra-Zeneca vaksinen var tilsvarende 75 prosent og 67 prosent. Resultatene understreker betydningen av at folk tar begge dosene.

Kilder

Referanser

  1. Lubell M. Pfizer Says COVID Vaccine Highly Effective Against Delta Variant. Medscape, June 25, 2021. www.medscape.com
  2. Liu, J., Liu, Y., Xia, H. et al. BNT162b2-elicited neutralization of B.1.617 and other SARS-CoV-2 variants. Nature, 10 June 2021. doi.org
  3. Liu C, Ginn HM, Dejnirattisai W, et al. Reduced neutralization of SARS-CoV-2 B.1.617 by vaccine and convalescent serum. Cell, available online 17 June 2021. doi.org
  4. Mlcochova P, Kemp S, Dhar MS, et al. SARS-CoV-2 B.1.617.2 Delta variant emergence and vaccine breakthrough. This preprint is under consideration at a Nature Portfolio Journal. Site visited 30 June 2021. www.researchsquare.com
  5. Lopez Bernal J, Andrews N, Gower C, et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant published online ahead of print, 2021 Jul 21. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMoa2108891. doi:10.1056/NEJMoa2108891 DOI