Nyhetsartikkel

Er de modifiserte covid-19 vaksinene bedre?

Covid-19 vaksinene som er gitt frem til nå, er basert på den opprinnelige varianten av viruset. Det er nå utviklet nye boostervaksiner basert på omikronvarianten. Foreløpige data tyder på at den nye vaksinen bare er marginalt bedre.

Pandemien med covid-19 er ikke over, men vi har bedre kontroll over den takket være vaksinene. På tross av at vi er vaksinerte, så opplever stadig flere av oss at vi får infeksjon med covid-19. Med andre ord gir ikke vaksinene full beskyttelse mot covid-19, men de bidrar til at vi blir mindre syke.

En viktig forklaring på at vaksinene ikke gir full beskyttelse, er at SARS-CoV-2 viruset har mutert mangfoldige ganger siden starten med alfa-varianten. Vaksinene som vi har brukt frem til nå, ble utviklet mot den opprinnelige alfa-varianten. Det er derfor forståelig at vaksinene virker dårligere mot de siste variantene av viruset.

Vaksineprodusentene har arbeidet intenst med å oppdatere vaksinene, å skreddersy dem mot omikron-variantene. De nye vaksinene er såkalt bivalente. Det betyr at de består av en blanding av mRNA fra alfa-utgaven av SARS-CoV-2 samt omikron-varianter1. Først ble det utviklet mot omikronvarianten BA.1, senere mot BA.4 og BA.52. I disse dager slippes de nye bivalente vaksinene mot alfa + BA.4 og BA.5 ut på markedet i flere land. De oppdaterte vaksinene vil etter planen være tilgjengelig i Norge fra uke 373. Håpet er selvfølgelig at de oppdaterte vaksinene skal gi bedre beskyttelse. Men gjør de det?

I en studie fra Australia har forskere utført en metaanalyse av tilgjengelige data fra kliniske studier som sammenligner boostervaksinasjon med enten gjeldende alfabaserte vaksiner eller variantmodifiserte vaksiner. Studien ble publisert 26. august og er en preprint på medRxiv4, noe som innebærer at den ikke har blitt peer-reviewed enda. Resultatene tyder på at de oppdaterte vaksinene gir omtrent den samme beskyttelsen som en ekstradose med de eldre vaksinene, hvor den viktigste effekten er at vaksinene forebygger alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse.

For å måle effektiviteten av de modifiserte vaksinene, målte forskerne deltakernes immunrespons, spesielt nivåer av infeksjonsblokkerende "nøytraliserende" antistoffer, og sammenlignet disse med personer som fikk en dose av den originale vaksinen. Studier tyder på at høyere nivåer av nøytraliserende antistoffer tilsvarer bedre beskyttelse mot covid-195. Men hvor mye mer effektive er de nye vaksinene?

Studien viser at i en befolkning der halvparten av menneskene allerede er beskyttet mot en symptomatisk SARS-CoV-2-infeksjon gjennom tidligere vaksinasjon eller infeksjon, øker en oppdatert vaksineforsterker beskyttelsen opp til 90 prosent, sammenlignet med 86 prosent beskyttelse gitt av en ekstra dose av den originale vaksinen. For beskyttelse mot alvorlig sykdom er imidlertid forskjellen i beskyttelse mindre enn 1 prosent.

Det er kommet en del kritikk mot lanseringen av de nye vaksinene siden de knapt er mer effektive enn de gamle vaksinene. Et motargument som trekkes frem, er at i det lange løp er det sannsynligvis fornuftig å utvikle variantbaserte vaksiner, men forestillingen om at de må matche sirkulerende virusstammer, er urealistisk - og bortkastede ressurser når svært effektive vaksiner allerede er tilgjengelige. Det viktigste er at vi fortsetter å gi boostervaksiner til risikogruppene - uavhengig av om det er den nye eller gamle vaksinen2.

På tross av den aktuelle metaanalysen må det understrekes at vi foreløpig mangler gode studier til å si med sikkerhet om de nye, modifiserte vaksinene er bedre enn de opprinnelige.

Kilder

Referanser

  1. Nagarkatti P, Nagarkatti M. Will omicron-specific booster shots be more effective at combating COVID-19? 5 questions answered. The Conversation. Latest updated September 1, 2022. theconversation.com
  2. Callaway E. New Omicron-specific vaccines offer similar protection to existing boosters. Nature News, 01 September 2022. www.nature.com
  3. Folkehelseinstituttet. Koronavaksine - informasjon til befolkningen. Sist oppdatert 07.09.2022. www.fhi.no
  4. Khoury DS, Docken SS, Subbarao K, et al. Predicting the efficacy of variant-modified COVID-19 vaccine boosters. medRxiv, 28 August 2022. doi: 10.1101/2022.08.25.22279237 DOI
  5. Khoury DS, Cromer D, Reynaldi A, et al. Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infection. Nat Med. 2021;27(7):1205-1211. doi:10.1038/s41591-021-01377-8 DOI