Nyhetsartikkel

Er den fysiske undersøkelsen blitt foreldet?

Leger utruster seg med stadig flere teknologiske hjelpemidler. Den fysiske undersøkelsen av pasienten droppes ofte. Hva taper vi på det?

Temaside om Korona

Den økte tilgangen på diagnostisk teknologi har skapt en debatt om den fysiske undersøkelsen fortsatt er en nødvendig del av den kliniske undersøkelsen.

I en studie fra Canada ble det gjort dybdeintervjuer med 16 allmennleger om deres erfaringer med å utføre fysiske undersøkelser1. Deltakerne var 7 menn og 9 kvinner med stor variasjon i klinisk erfaring fra 11 urbane og 5 rurale praksiser.

Deltakerne fremhever to sider av den fysiske undersøkelsen:

  • Diagnostisk. For å komme frem til en diagnose og estimere en prognose på en rasjonell og objektiv måte.
  • Empatisk. For å respondere subjektivt og intuitivt på pasientens sykdom slik at det oppstår et forhold mellom pasient og lege som gir en umiddelbar positiv terapeutisk effekt.

Foruten den diagnostiske informasjonen som innhentes, er den empatiske gevinsten av å legge hendene på pasienten en viktig påminnelse om legens rolle som en "healer". Deltakerne hadde en felles oppfatning om at den fysiske undersøkelsen bidrar til å fremme lege-pasient forholdet, den er en terapeutisk intervensjon i seg selv. Legene opplevde den fysiske undersøkelsen som en integrert del av det å være en god doktor.

I sin konklusjon skriver forfatterne at klinisk praksis er i endring. Allmennleger opplever spenninger mellom sine roller som diagnostikere, teknikere og healere. Til tider overskygger informasjon og teknologisk ferdighet det emosjonelle engasjementet. Selv om vi anerkjenner fordelene som teknologien tilbyr, bør vi ikke avvise den fysiske undersøkelsen som nostalgi. Den kombinerer vitenskap og legekunst i klinisk praksis. Det er en form for ikke-verbal kommunikasjon i lege-pasient relasjoner som fremmer tillit, og som frembringer ulike dimensjoner av vår menneskelighet som leger.

Kilder

Referanser

  1. Kelly MA, Freeman LK, Dornan T. Family Physicians' Experiences of Physical Examination. Ann Fam Med. 2019 Jul;17(4):304-310. www.annfammed.org