Nyhetsartikkel

Er pandemien farligere enn viruset?

Ved et sykehus i London er det sett flere dødfødsler under pandemien.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ved et sykehus i London har forskere sett på forekomst av dødfødsler i en periode under pandemien sammenliknet med en periode før pandemien1. Blant 1681 fødsler mellom 1. februar og 14. juni 2020 var forekomsten av dødfødsler 9 per 1000, mens i perioden 1. oktober 2019 til 31. januar 2020 var forekomsten blant 1718 fødsler 2 per 1000. Forekomsten av for tidlig fødsel var lik i begge gruppene. Det var lavere forekomst av førstegangsfødende og av hypertensjon i pandemi-kohorten, men ellers var gruppene uten signifikante forskjeller.

Selv om kvinnene i studien ikke systematisk var testet for covid-19, hadde ingen symptomer forenlig med sykdom. Forskerne kan likevel ikke utelukke at kvinnene hadde asymptomatisk sykdom. Som mulige alternative forklaringer på økningen i antall dødfødsler trekkes indirekte effekter av pandemien frem, slik som motvilje mot å oppsøke sykehus ved behov (eksempelvis ved reduserte fosterbevegelser), frykt for å belaste helsetjenesten eller for å bli smittet. I tillegg trekker forskerne frem en mulig sammenheng med redusert tilbud ved sykehuset, mangel på personell, færre svangerskapskontroller, ultralydundersøkelser og/eller screening.

Forekomsten av for tidlige fødsler var i denne studien lik i begge gruppene. Ved flere europeiske sentra er det imidlertid under pandemien sett en mulig reduksjon i antall for tidlige fødsler. I Danmark ble tall fra nasjonalt fødselsregister (fødsler i perioden 12. mars til 14. april hvert år fra 2015 til 2020) analysert2. Andel ekstremt for tidlig fødte barn (før svangerskapsuke 28), var signifikant lavere i pandemi-perioden, 0,2 per 1000, sammenliknet med foregående år da den var rundt 2 per 1000. 

Selv om britiske forskere så store forskjeller i antall dødfødsler før og under pandemien, kan vi ikke trekke sikre konklusjoner fra denne studien. Observasjonsstudier forteller oss ikke noe sikkert om årsaksforhold og den aktuelle studien omfattet kun et lite utvalg fra ett enkelt sykehus og i en svært begrenset tidsperiode. 

Kilder

Referanser

  1. Khalil A, von Dadelszen P, Draycott T et al. Change in the Incidence of Stillbirth and Preterm Delivery During the COVID-19 Pandemic. JAMA. 2020 Jul 10;324(7):705–6. Epub ahead of print. PMID: 32648892 PubMed
  2. Hedermann G, Hedley PL, Bækvad-Hansen M et al. Danish premature birth rates during the COVID-19 lockdown. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2020 Aug 11:fetalneonatal-2020-319990. Epub ahead of print. PMID: 32788391 PubMed