Nyhetsartikkel

Er solkrem farlig?

Solkrem er viktig i forebyggingen av hudkreft. Ny forskning viser imidlertid at det systemiske nivået av de aktive substansene er høyere enn det som er ansett som akseptabelt.

Alle pasientene i en liten, randomisert klinisk studie (RCT) av ikke-reseptbelagte solkremer1 utviklet raskt systemiske nivåer av aktive ingredienser som oversteg 0.5 ng/mL, som er det nivået blant annet retningslinjer fra amerikanske FDA (the US Food and Drug Administration) har satt for å utløse sikkerhetstesting.

Da ingen av produsentene av solkremer ville gi fra seg data om systemisk absorpsjon, valgte FDA på egen hånd å gjennomføre en slik studie.

24 friske frivillige ble inkludert i en åpen RCT med fire kommersielt tilgjengelige solbeskyttende remedier - to sprayer, en lotion og en krem. De solbeskyttende remediene ble påført som anbefalt på pakningene - 2 mg solkrem per 1 cm2 til 75 prosent av kroppsoverflaten 4 ganger per dag i 4 dager. Det ble tatt 30 blodprøver over 7 dager fra hver deltaker. Studien ble gjennomført innendørs uten eksponering for varme, sollys eller fuktighet.

Forskerne fant at på dag 1 etter 4 påføringer, hadde 23 av 24 deltakere systemiske konsentrasjoner over 0.5 ng/mL for alle aktive ingredienser i den formuleringen som ble påført huden. Konsentrasjonen av disse stoffene fortsatte å øke over tid, en akkumulering skjedde i kroppen.

Forskerne påpeker at den kliniske effekten av plasmakonsentrasjoner over 0.5 ng/mL er ukjent og trenger ytterligere forskning. De understreker at disse resultatene ikke betyr at folk skal avstå fra å bruke solkremer.

I en redaksjonell kommentar2 angis det at godkjenning av håndkjøpspreparater mot solbrenthet følger standarder fra før den moderne era av medikamentgodkjenninger, og at dette bør endres for å gjøre det enklere å gjennomføre gode "risk/benefit" analyser. Dagens solbeskyttende remedier har ikke vært gjenstand for tilfredsstillende sikkerhetstester, og det mangler data om opptak i kroppen av disse midlene som er i så utstrakt bruk. Viktige spørsmål som krever avklaring, er om den systemiske absorpsjonen av solkremer innebærer noen helserisiko, om effektene av de ulike formuleringene er ulike, om opptaket hos barn og unge er forskjellig fra voksne. 

Kilder

Referanser

  1. Matta MK, Zusterzeel R, Pilli NR, et al. Effect of Sunscreen Application Under Maximal Use Conditions on Plasma Concentration of Sunscreen Active Ingredients. A Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online May 6, 2019. jamanetwork.com
  2. Califf RM, Shinkai K. Filling in the Evidence About Sunscreen. JAMA. Published online May 6, 2019. jamanetwork.com