Nyhetsartikkel

Er varicer i bena en risikotilstand?

Innebærer det å ha varikøse vener, åreknuter, i bena økt risiko for andre vaskulære sykdommer som kan oppstå i bena?

Temaside om Korona

Varikøse vener, varicer eller åreknuter, er vanlige. Prevalens varierer. I en studie fra USA hadde vel 20 prosent varicer1.

Varikøse vener er sjelden forbundet med alvorlig helserisiko. Derimot er dyp venetrombose (DVT), lungeemboli (PE) og perifer arteriell sykdom (PAD) vaskulære sykdommer som er forbundet med alvorlige systemiske effekter. Pasienter med varicer har økte mengder inflammatoriske og protrombotiske markører2-3. Inflammasjon antas å være forbundet med patofysiologien også ved dyp venetrombose, lungeemboli og perifer arteriell sykdom4. På grunn av den høye prevalensen av varicer er det viktig å undersøke om det er noen sammenheng mellom varikøse vener og helsetruende sykdommer. Tidligere studier har vært små tverrsnitts- eller case-control-studier uten sikker diagnose av varikøse vener.

Formålet med den aktuelle studien fra Taiwan var å se om varikøse vener innebar en økt risiko for å utvikle dyp venetrombose, lungeemboli eller perifer arteriell sykdom5.

I en retrospektiv studie ble pasienter 20 år eller eldre inkludert i perioden 2001 til og med 2013, og en matchet kontrollgruppe ble identifisert. Pasienter med tidligere dyp venetrombose, lungeemboli eller perifer arteriell sykdom ble ekskludert. Målevariabel var insidensrater for de tre vaskulære sykdommene.

212.984 pasienter inngikk i varicegruppen (gjennomsnittsalder 55 år, 69 prosent kvinner) og det samme antallet i kontrollgruppen (gjennomsnittsalder 54 år, 70 prosent kvinner). Median oppfølgingstid var vel 7 år. Varicegruppen hadde høyere insidensrater enn kontrollgruppen for dyp venetrombose (6.55 vs 1.23 per 1000 personår), for lungeemboli (0.48 vs 0.28  per 1000 personår) og for perifer arteriell sykdom (10.73 vs 6.22 per 1000 personår). Hazard ratioer for varicegruppen versus kontrollgruppen var 5.30 (95% KI 5.05-5.56) for DVT, 1.73 (95% KI 1.54-1.94) for PE og 1.72 (95% KI 1.68-1.77) for PAD.

Forfatterne konkluderer at blant voksne med varikøse vener er det en signifikant økt risiko for å utvikle DVT, mens funnene for PE og PAD er mindre sikre. Om sammenhengen mellom varicer og DVT er kausal eller representerer et felles sett av risikofaktorer, krever ytterligere studier.

Kilder

Referanser

  1. Hamdan A. Management of varicose veins and venous insufficiency. JAMA. 2012;308(24):2612-2621. PubMed
  2. Piazza G. Varicose veins. Circulation. 2014;130(7):582-587. PubMed
  3. Poredos P, Spirkoska A, Rucigaj T, et al. Do blood constituents in varicose veins differ from the systemic blood constituents? Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015;50(2):250-256. PubMed
  4. Riva N, Donadini MP, Ageno W. Epidemiology and pathophysiology of venous thromboembolism: similarities with atherothrombosis and the role of inflammation. Thromb Haemost. 2015;113(6):1176-1183. PubMed
  5. Chang S-L, Huang Y-L, Lee M-C, et al. Association of Varicose Veins With Incident Venous Thromboembolism and Peripheral Artery Disease. JAMA. 2018;319(8):807-817. jamanetwork.com