Nyhetsartikkel

Er vitamin D, omega-3 fettsyrer og øvelser nyttige?

Eldre mennesker anbefales å ta tilskudd med vitamin D og omega-3 fettsyrer samt drive med styrketrening, men har det noen effekt?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Antall eldre i samfunnet vil øke betydelig de neste tiårene. Vitamin D1, omega-3 fettsyrer2-3 og øvelser4 bidrar til å forhindre utvikling av aldersrelaterte kroniske sykdommer. På tross av at det er dokumentert at eldre mennesker ikke inntar nok vitamin D1, omega-3 fettsyrer2-3 eller fysisk trening4, så viser funn fra nylig gjennomført større studier at disse intervensjonene ikke har noen effekt hos relativt friske eldre mennesker5-8.

I den aktuelle studien som er publisert i JAMA Network9, testet forskerne om vitamin D, omega-3s, og et styrketrenings program alene eller i ulike kombinasjoner, kunne forbedre 6 ulike primære endepunkter innenfor 5 helseområder - kardiovaskulær helse, beinhelse, muskelhelse, hjernehelse og immunitet - blant friske eldre over 70 år.

Studien var en dobbel-blind, placebo kontrollert, 2x2x2 faktorielt randomisert studie blant 2157 voksne 70 år eller eldre. Deltakerne hadde ikke hatt noen større helsehendelser de 5 siste årene før inklusjon i studien, og de hadde god mobilitet og god kognitiv status.

Deltakerne ble randomisert til 3 års intervensjon i 8 grupper med ulike kombinasjoner av de tre intervensjonene. De 6 primære utfallene var endringer i systolisk og diastolisk blodtrykk, en fysisk test (Short Physical Performance Battery, SPPB), en kognitiv test (Montreal Cognitive Assessment, MoCA) og insidens av ikke-vertebrale frakturer og infeksjoner over 3 år. Forskerne brukte 99 prosent konfidensintervall og p<0.01 som krav til statistisk signifikans.

Deltakerne hadde en gjennomsnittsalder på 75 år og 62 prosent var kvinner. 1900 fullførte studien. Samlet sett var det ingen statistisk signifikante gevinster med noen av intervensjonene, verken individuelt eller i kombinasjon. Det ble rapportert 25 dødsfall med lik fordeling innenfor de ulike behandlingsgruppene.

Forskerne konkluderer at blant voksne over 70 år uten større komorbide tilstander, ga ikke behandling med vitamin D, omega-3 fettsyrer eller et styrketrenings program noen statistisk signifikant bedring av systolisk eller diastolisk blodtrykk, ikke-vertebrale frakturer, fysisk prestasjonsevne, insidens av infeksjoner eller kognitiv funksjon. Resultatene gir ingen støtte til effekt av disse 3 intervensjonene for disse kliniske utfallene.

Styrketreningen som deltakerne gjennomførte i denne studien var av lav intensitet og den var hjemmebasert. Deltakerne bedret ikke styrke underveis, slik at den må sies å være lite effektiv sammenliknet med andre studier som viser at man må drive med tung styrketrening for å få effekt hos eldre10-11.

Kilder

Referanser

 1. Lips P, Cashman KD, Lamberg-Allardt C, et al. Current vitamin D status in European and Middle East countries and strategies to prevent vitamin D deficiency: a position statement of the European Calcified Tissue Society. Eur J Endocrinol. 2019;180(4):P23-P54. PMID: 30721133 PubMed
 2. Ian Givens D, Gibbs RA. Current intakes of EPA and DHA in European populations and the potential of animal-derived foods to increase them. Proc Nutr Soc. 2008 Aug;67(3):273-80. PMID: 18498671. PubMed
 3. Del Gobbo LC, Imamura F, Aslibekyan S, et al. ω-3 Polyunsaturated Fatty Acid Biomarkers and Coronary Heart Disease: Pooling Project of 19 Cohort Studies. JAMA Intern Med. 2016;176(8):1155-1166. PMID: 27357102. PubMed
 4. Kalache A, Gatti A. Active ageing: a policy framework. Adv Gerontol. 2003;11:7-18. PMID: 12820516. PubMed
 5. Manson JE, Cook NR, Lee IM, et al. Marine n-3 Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer. N Engl J Med. 2019;380(1):23-32. PMID: 30415637. PubMed
 6. Manson JE, Cook NR, Lee IM, et al. Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. N Engl J Med. 2019;380(1):33-44. PMID: 30415629. PubMed
 7. Uusi-Rasi K, Patil R, Karinkanta S, et al. Exercise and vitamin D in fall prevention among older women: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015;175(5):703-711. PMID: 25799402. PubMed
 8. Scragg RKR. Overview of results from the Vitamin D Assessment (ViDA) study. J Endocrinol Invest. 2019;42(12):1391-1399. PMID: 31124042. PubMed
 9. Bischoff-Ferrari HA, Vellas B, Rizzoli R, et al. Effect of Vitamin D Supplementation, Omega-3 Fatty Acid Supplementation, or a Strength-Training Exercise Program on Clinical Outcomes in Older Adults: The DO-HEALTH Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(18):1855–1868. PMID: 33170239. PubMed
 10. Rogers ME, Rogers NL, Fujita E, Islam MM, Takeshima N. Muscle strength and size gains in older women after four and eight weeks of high-intensity resistance training. International Journal of Sport, Exercise and Health Research 2017. www.sportscienceresearch.com
 11. Fragala MS, Cadore EL, Dorgo S, Izquierdo M, Kraemer WJ, Peterson MD, Ryan ED. Resistance Training for Older Adults: Position Statement From the National Strength and Conditioning Association. Journal of strength and conditioning research 2019. www.nsca.com