Nyhetsartikkel

Erektil dysfunksjon - en prediktor for et kortere liv?

Erektil dysfunksjon kan være et tidlig varsel om et alvorligere helseproblem.

Temaside om Korona

Det tyder resultatene fra en retrospektiv studie av europeiske menn, som fant at erektil dysfunksjon og andre seksuelle symptomer var forbundet med økt risiko for død, uavhengig av testosteronnivåene1. Studien ble presentert ved den årlige kongressen i The Endocrine Society 2020.

Studien hadde som formål å se på forholdet mellom kjønnshormoner, gonadotropiner og seksuelle symptomer og død av alle årsaker i en større prospektiv kohort av europeiske menn.

1913 menn i alderen 40-79 år ble inkludert i studien i perioden 2003-2005 og observert frem til 2018. I løpet av denne perioden døde 483 (25 prosent) menn. De som døde, hadde høyere BMI, men det var ingen forskjell i røykestatus. Total testosteron predikerte ikke utfallet med mindre det var uvanlig lavt. Kompensatorisk FSH var kun av prediktiv verdi for de personene med de høyeste verdiene.

De opplysningene med høyest prediktiv verdi var imidlertid selvrapportert erektil dysfunksjon og nedsatt morgen-ereksjon. Libido var ikke forskjellig blant de som døde og de som ikke døde.

Det antydes at forklaringen kan være at aterosklerotiske forandringer i arteriene som forsyner penis, får tidligere konsekvenser enn tilsvarende forandringer i koronararteriene.

Forfatterne konkluderer at seksuelle symptomer kan være tidlige tegn på økt kardiovaskulær risiko og død. Resultatene bør kanskje ha den konsekvensen at spørsmål om ereksjonsevnen bør inngå i helsekontrollen av menn som tillegg til kontroll av blodtrykk, kolesterol og spørsmål om eventuelle anginasymptomer. Det er imidlertid uavklart hvor intensivt dette bør følges opp utover livsstilsråd om økt fysisk aktivitet og vektreduksjon.

Kilder

Referanser

  1. Antonio L, Dejaeger M, Wu FC, et al. OR02-06: Sexual Symptoms Predict All-Cause Mortality Independently of Sex Steroids in Ageing Men. Journal of the Endocrine Society, Volume 4, Issue Supplement_1, April-May 2020, OR02-06. academic.oup.com