Nyhetsartikkel

Forlenger et aktivt sexliv livet etter et hjerteinfarkt?

Personer som overlevde et hjerteinfarkt, og som hadde et aktivt sexliv, hadde i en studie lavere risiko for å dø de nærmeste tiårene sammenlignet med seksuelt avholdende.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En israelsk studie fulgte 1120 menn og kvinner som var 65 år eller yngre da de fikk sitt første hjerteinfarkt, i opptil 22 år1. I løpet av studieperioden døde 524 av disse personene.

Sammenlignet med de som ikke hadde sex i det hele tatt i løpet av det siste året før de fikk hjerteinfarktet, så hadde de som hadde samleie oftere enn én gang per uke 27 prosent lavere risiko for å dø under observasjonsperioden, mens de som hadde sex ukentlig hadde 12 prosent lavere dødelighet, og de som hadde noe sex - men ikke ofte - hadde 8 prosent lavere risiko for å dø.

Forholdet mellom sex og overlevelse var enda sterkere for de som hadde et aktivt sexliv etter hjerteinfarktet. Sammenlignet med overlevere som aldri hadde sex, så hadde de som hadde sex sjeldnere enn én gang i uken i oppfølgingsperioden 28 prosent lavere risiko for å dø, mens de som hadde sex ukentlig hadde 37 prosent lavere risiko og de som hadde sex oftere enn én gang i uken, hadde 33 prosent lavere risiko for å dø.

Studien viste som forventet at de som var seksuelt aktive, var i et forhold, var yngre og generelt friskere.

De som hadde sex oftere enn ukentlig i året før de fikk sitt hjerteinfarkt, var i gjennomsnitt 49 år gamle, mens gjennomsnittsalderen for de som ikke hadde hatt sex i det hele tatt, var 58 år.

Seksuelt inaktive hadde høyere forekomst av høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes og multiple kroniske helseproblemer året før hjerteinfarktet sammenlignet med de som hadde sex oftere enn én gang i uken.

Færre enn halvparten av de seksuelt inaktive levde i et fast parforhold året før hjerteinfarktet, sammenlignet med 94 prosent av de som hadde sex oftere enn én  gang i uken.

I året før hjerteinfarktet oppga 67 prosent av de seksuelt inaktive at de ikke trente i det hele tatt, mot 45 prosent blant de som hadde sex oftere enn ukentlig.

Når forskerne justerte for alder, livsstil, andre helseproblemer og sosioøkonomiske faktorer, ble sammenhengen mellom seksuell aktivitet og overlevelse svekket.

Forskerne erkjenner at det å være seksuelt aktiv er et tegn på bedre helse og neppe årsak til det2. Studien var ikke laget for å bestemme om og hvordan sex kan hjelpe overlevere fra et hjerteinfarkt til å leve lengre. En kommentator sier at "selv om regelmessig sex er en del av sunn aldring, bør ikke folk føle at de må ha sex for å leve lengre".

Kilder

Referanser

  1. Kepler SB, Hasin T, Benyamini Y, et al. Frequency of sexual activity and long-term survival after acute myocardial infarction. Am J Med. 2019 Jul 8 . doi:10.1016/j.amjmed.2019.06.019 DOI
  2. Active Sex Life Tied to Long-Term Survival After a Heart Attack - Medscape - Aug 01, 2019. www.medscape.com