Nyhetsartikkel

Ett egg om dagen?

Er det trygt å spise egg til frokost? Tidligere studier har gitt motstridende resultater. Her presenteres resultatene fra kohortstudier med nær 2 millioner deltakere.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Er det trygt å spise egg til frokost? Dette er et tilbakevendende tema og British Medical Journal har nylig publisert en oversiktsartikkel om temaet1.

Kosthold og livsstil spiller en viktig rolle for utviklingen av hjerte- og karsykdom. I mange år har man anbefalt å begrense det daglige inntaket av kolesterol2. Imidlertid er det en svak sammenheng mellom mengden kolesterol i kosten og i blodet. Kolesterol i kosten anses ikke lenger å være en bekymring for overforbruk. De siste kostholdsanbefalingene i USA inneholder ingen slik advarsel3.

Egg er en hovedkilde til kolesterol i maten vi spiser, men det er også en kilde rik på høykvalitets protein, jern, umettede fettsyrer, fosfolipider og karotenoider4. På grunn av kolesterolinnholdet i egg, har sammenhengen mellom inntak av egg og risiko for hjerte- og karsykdom vært et tema for intens debatt det siste tiåret, skriver BMJ. Mange studier har sett på denne sammenhengen, og resultatene spriker1.

Den aktuelle studien består av tre store kohortstudier fra USA og en metaanalyse basert på totalt 33 prospektive kohortstudier. Formålet var å evaluere sammenhengen mellom egginntak og risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Kohortstudiene bestod av 173.563 kvinner og 42.055 menn som på inklusjonstidspunktet var fri fra hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes og kreft.

Deltakerne i de tre prospektive studiene ble fulgt i opptil 32 år. 14.806 av deltakerne i kohortstudiene utviklet hjerte- og karsykdom. Deltakere med et høyt egginntak hadde høyere kroppsmasseindeks, ble i mindre grad behandlet med statiner og konsumerte mer rødt kjøtt. De fleste spiste mellom 1 og færre enn 5 egg per uke. I den samlede analysen var inntak av minst ett egg om dagen ikke forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Heller ikke i metaanalysen av 1.720.108 deltakere var ett egg om dagen forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Det samme gjaldt for koronarsykdom og hjerneslag.

Forskerne konkluderer at resultatene fra tre kohortstudier og en oppdatert metaanalyse med et større tallmateriale, viser at et moderat egginntak opptil 1 egg per dag ikke er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom blant europeere og amerikanere.

Kilder

Referanser

  1. Drouin-Chartier J-P, Chen S, Li Y, et al. Egg consumption and risk of cardiovascular disease: three large prospective US cohort studies, systematic review, and updated meta-analysis. BMJ 2020;368:m513. www.bmj.com
  2. Krauss RM, Eckel RH, Howard B, et al. AHA Dietary Guidelines: revision 2000: a statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee of the American Heart Association. Circulation2000;102:2284-99. doi:10.1161/01.CIR.102.18.2284. DOI
  3. USDA. Scientific Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee. 2015. ods.od.nih.gov
  4. Kuang H, Yang F, Zhang Y, Wang T, Chen G. The impact of egg nutrient composition and its consumption on cholesterol homeostasis. Cholesterol 2018;2018:6303810. doi:10.1155/2018/6303810. DOI