Nyhetsartikkel

Ettervirkninger av mild covid-19 sykdom

En høy andel av de som har hatt alvorlig covid-19 sykdom, har langvarige ettervirkninger av sykdommen. Men hvordan er det med de som i utgangspunktet har hatt en mild sykdom?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Langvarige symptomer og arbeidsuførhet er vanlig blant pasienter som har vært hospitalisert med alvorlig covid-19 sykdom, særlig blant eldre personer1.

Frem til nå har lite vært kjent om det kliniske forløpet til covid-19 blant pasienter med mildere sykdomsforløp som ikke har vært innlagt i sykehus.

Det amerikanske Center for Disease Control (CDC) har gjort en telefonundersøkelse av 274 symptomatiske voksne som har testet positivt på SARS-CoV-2 viruset2. Ved intervju 2 til 3 uker etter at de hadde blitt testet, anga 65 prosent at de følte seg friske etter en mediantid på 7 dager. Men 35 prosent anga at de enda ikke hadde gjenvunnet sin normale helsetilstand. Blant personer i alderen 18-34 år hadde 26 prosent enda ikke blitt friske. I gruppen 35-49 år var tallet 32 prosent og blant de ≥50 år gjaldt det 47 prosent. Så man isolert på de personene uten noen underliggende kronisk medisinsk tilstand i aldersgruppen 18 til 34 år, var 19 prosent fortsatt ikke friske.  

Funnene forteller at covid-19 kan medføre langvarig sykdom selv blant personer med mild sykdom, også blant yngre voksne. Til sammenligning angir over 90 prosent av pasienter som har hatt influensa, at de er friske cirka 2 uker etter et positivt prøvesvar3.

Blant de 274 ikke-hospitaliserte symptomatiske pasientene var de mest fremtredende symptomene slapphet (71 prosent), hoste (61 prosent) og hodepine (61 prosent). Blant de som rapporterte om feber og frysninger på testtidspunktet, var disse symptomene gått tilbake hos 97 og 96 prosent. De mest langvarige symptomene var hoste (ikke gått tilbake hos 43 prosent) og slapphet (ikke gått tilbake hos 35 prosent). Også blant de som anga at de var blitt friske, anga 34 prosent at de fortsatt hadde ett eller flere symptomer.

Forfatterne konkluderer at mild covid-19 kan føre til langvarig sykdom, selv blant unge voksne uten underliggende kronisk sykdom - noe som kan føre til lengre fravær fra arbeid, studier eller andre aktiviteter. Eldre voksne og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere forekomst av lengrevarende covid-19 sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Grasselli G, Zangrillo A, Zanella A, et al. Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy published online ahead of print, 2020 Apr 6. JAMA. 2020;323(16):1574-1581. doi:10.1001/jama.2020.5394 DOI
  2. CDC. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). Symptom Duration and Risk Factors for Delayed Return to Usual Health Among Outpatients with COVID-19 in a Multistate Health Care Systems Network — United States, March–June 2020. Weekly / July 31, 2020 / 69(30);993-998. www.cdc.gov
  3. Petrie JG, Cheng C, Malosh RE, et al. Illness Severity and Work Productivity Loss Among Working Adults With Medically Attended Acute Respiratory Illnesses: US Influenza Vaccine Effectiveness Network 2012-2013. Clin Infect Dis. 2016;62(4):448-455. doi:10.1093/cid/civ952 DOI