Nyhetsartikkel

Fastlegeundersøkelsen om pandemien

Nå starter spørreundersøkelsen om hvordan pandemien påvirker fastlegene! Gjør deg klar til å registrere eventuelle videokonsultasjoner og svare på spørsmål om livet som fastlege under pandemien.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kjære fastlege og kollega!

Vi er fasinert over hvordan fastleger på rekordtid har klart å tilpasse seg den ekstraordinære arbeidssituasjonen under pandemien, med videokonsultasjoner og andre tiltak. Vi tror fastlegenes innsats har vært viktig i landets håndtering av smittesituasjonen. Du inviteres herved til å være med på å dokumentere hvordan din arbeidshverdag er i denne spesielle situasjonen.

Undersøkelsen er utarbeidet av Fastlegeordningen 2.0 - Trønderopprøret, i samarbeid med Norsk Helseinformatikk AS, utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), og det allmennmedisinske forskningsmiljøet ved NTNU ved bl.a. prof. Linn Getz.

Du får tilsendt en unik lenke til undersøkelsen via et nyhetsbrev fra Norsk Helseinformatikk sendt ut på kvelden 2. påskedag.

Har du ikke fått e-post med lenke? Hvis du er fastlege eller fastlegevikar kan du registrere deg her for å motta invitasjon til undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen er lett å fylle ut på din egen telefon eller nettbrett. Den første fastlegeundersøkelsen (2018) dokumenterte fastlegenes omfattende rolle i helsevesenet, nemlig hva en fastlege gjør i løpet av en arbeidsdag i en normalsituasjon. Målet med denne undersøkelsen er å få et innblikk i fastlegenes rolle under en pågående pandemi.

Undersøkelsen består av 2 deler (i tillegg til bakgrunnsdata).

  • Første del: Videokonsultasjoner. Vi anbefaler at du åpner denne delen av undersøkelsen på starten av arbeidsdagen og evaluerer inntil 10 fortløpende videokonsultasjoner. Vi ønsker blant annet å dokumentere hvor godt egnet videokonsultasjoner er i dagens smittesituasjon, men også hvor godt dette mediet egner seg til å vurdere øvrige problemstillinger, blant annet om signaler på alvorlig sykdom fanges godt nok opp?
  • Andre del: Livet som fastlege under pandemien. Vi anbefaler at du åpner denne delen av undersøkelsen etter endt arbeidsdag, mens du fortsatt sitter foran timeboka. Vi spør blant annet om hvordan du som lege og menneske opplever situasjonen under pandemien, og spesielt hvordan du opplever de nye arbeidsmetodene, utfordringer med drift og tilpassing av legekontor i nåværende situasjon, og bekymring knyttet til potensiell smitte.

NHI deltar i prosjektet først og fremst fordi de anser undersøkelsen, og den planlagte studien som nyttig for deres viktigste brukergruppe, fastlegene. Videre ønsker de å bidra til innsikt i hvordan fastlegenes digitale arbeidsforhold utvikler seg. Bedre innsikt gir dem mulighet til å basere videreutvikling av NEL som klinisk verktøy på kunnskap om brukernes reelle behov og preferanser. Ettersom NHI har mulighet til å kommunisere direkte med alle sine brukere, er de en naturlig samarbeidspartner for å rekruttere respondenter – en undersøkelse vi tror allmennlegestanden vil anse som verdifull.

Ved å gå inn på den tilsendte unike lenken vil du få tilgang til spørreundersøkelsen. Dine svar bli lagret fortløpende, og du har dermed anledning til å gå inn og ut av undersøkelsen. Vi ønsker egentlig at du gjør nettopp dette og bruker undersøkelsen som et forløpende registreringsvektøy.

Fastleger som ikke mottar mail med unik lenke, eller som har problemer knyttet til denne lenken, ber vi om å kontakte Norsk Helseinformatikk.

Registreringen er planlagt å pågå ut april 2020.

På forhånd, takk for ditt bidrag!

Børge Lønnebakke Norberg og Tor Magne Johnsen på vegne av Fastlegeordningen 2.0 og det øvrige forskerteamet.