Nyhetsartikkel

Fedme blant ungdommer

Fedmeepidemien omfatter også barn og unge. En tidlig debut av overvekt øker risikoen for en lang rekke sykdommer. Tiltak for å forebygge og behandle fedme er derfor spesielt viktig for denne aldersgruppen.

Ifølge en artikkel i New England Journal of Medicine1 er fedme i ungdomsårene (10 til 19 år) assosiert med helsemessige konsekvenser som inkluderer prediabetes og type 2 diabetes2, ikke-alkoholisk fettleversykdom3, dyslipidemi4, polycystisk ovariesyndrom (PCOS)5, obstruktiv søvnapné6 og mentale helselidelser og sosiale stigma7. I tillegg er overvekt i ungdomsårene en risikofaktor for komplikasjoner og død av koronar hjertesykdom8 samt for død av enhver årsak i voksen alder8, inkludert tidlig voksen alder9.

Prevalens av fedme blant ungdommer har vært økende over mange år. Tall fra USA viser dessuten en klar økning under koronapandemien.

Studier viser at ungdommer med fedme har gunstig effekt av evaluering, behandling og oppfølging10-11. NEJM-artikkelen påpeker at det er nødvendig med en multidisiplinær oppfølging over lang tid med klart fokus på livsstilsmodifikasjoner og vurdering av farmakologiske og bariatriske intervensjoner. Det fremholdes som særlig viktig å eliminere sukkersøtede drikker fra pasientens kosthold. Å skape motivasjon for å gjøre noe med fedmen er avgjørende for resultatet12.

De amerikanske forfatterne poengterer at bruk av medisiner mot fedme eller fedmekirurgi (eller begge deler) sammen med intensiv behandling med hensyn til helseatferd og livsstil, gir en større reduksjon i kroppsmasseindeks enn livsstilsbehandling alene og bør diskuteres med pasienten og familien. Samtidig må det påpekes at tross intervensjoner, er risikoen stor for ny vektøkning. Dessuten mangler vi data om langsiktige utfall, samt at disse behandlingene er dyre. Med dagens blåreseptbetingelser må for eksempel behandling med semaglutid i Norge betales av pasienten selv, noe som gjør det umulig for de med svak økonomi å ha råd til slik behandling og bidrar til å forsterke det sosiale skillet mellom rike og fattige13.

Kilder

Referanser

 1. Hannon TS, Arslanian SA. Obesity in Adolescents. N Engl J Med. 2023;389(3):251-261. doi:10.1056/NEJMcp2102062 DOI
 2. Twig G, Zucker I, Afek A, et al. Adolescent Obesity and Early-Onset Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2020;43(7):1487-1495. doi:10.2337/dc19-1988 DOI
 3. Vos MB, Abrams SH, Barlow SE, et al. NASPGHAN Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children: Recommendations from the Expert Committee on NAFLD (ECON) and the North American Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(2):319-334. doi:10.1097/MPG.0000000000001482 DOI
 4. Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents; National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: summary report. Pediatrics. 2011;128 Suppl 5(Suppl 5):S213-S256. doi:10.1542/peds.2009-2107C DOI
 5. Ibáñez L, Oberfield SE, Witchel S, et al. An International Consortium Update: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment of Polycystic Ovarian Syndrome in Adolescence. Horm Res Paediatr. 2017;88(6):371-395. doi:10.1159/000479371 DOI
 6. Wise MS, Nichols CD, Grigg-Damberger MM, et al. Executive summary of respiratory indications for polysomnography in children: an evidence-based review. Sleep. 2011;34(3):389-98AW. Published 2011 Mar 1. doi:10.1093/sleep/34.3.389 DOI
 7. Puhl RM, Lessard LM. Weight Stigma in Youth: Prevalence, Consequences, and Considerations for Clinical Practice. Curr Obes Rep. 2020;9(4):402-411. doi:10.1007/s13679-020-00408-8 DOI
 8. Twig G, Yaniv G, Levine H, et al. Body-Mass Index in 2.3 Million Adolescents and Cardiovascular Death in Adulthood. N Engl J Med. 2016;374(25):2430-2440. doi:10.1056/NEJMoa1503840 DOI
 9. Lindberg L, Danielsson P, Persson M, Marcus C, Hagman E. Association of childhood obesity with risk of early all-cause and cause-specific mortality: A Swedish prospective cohort study. PLoS Med. 2020;17(3):e1003078. Published 2020 Mar 18. doi:10.1371/journal.pmed.1003078 DOI
 10. Juonala M, Magnussen CG, Berenson GS, et al. Childhood adiposity, adult adiposity, and cardiovascular risk factors. N Engl J Med. 2011;365(20):1876-1885. doi:10.1056/NEJMoa1010112 DOI
 11. Weghuber D, Barrett T, Barrientos-Pérez M, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity. N Engl J Med. 2022;387(24):2245-2257. doi:10.1056/NEJMoa2208601 DOI
 12. Vallabhan MK, Jimenez EY, Nash JL, et al. Motivational Interviewing to Treat Adolescents With Obesity: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;142(5):e20180733. doi:10.1542/peds.2018-0733 DOI
 13. Ødegård RA, Júlíusson PB, Kokkvoll AS, et al. Ungdom med alvorlig fedme bør få legemiddel på blå resept Adolescents with severe obesity should receive medication under the National Insurance scheme. Tidsskr Nor Laegeforen. 2023;143(3):10.4045/tidsskr.23.0069. Published 2023 Feb 3. doi:10.4045/tidsskr.23.0069 DOI