Nyhetsartikkel

Fedme fører til små testikler og mulig infertilitet

En italiensk studie har funnet en sammenheng mellom overvekt og fedme og nedsatt testikkelvolum. Det er foreløpig uklart om dette medfører nedsatt antall sædceller og infertilitet.

Under The Endocrine Society Annual Meeting, ENDO 2022, presenterte Rossella Cannarella en studie fra Italia hvor man hadde målt og sammenlignet størrelsen på testiklene til flere grupper gutter/menn1. Ifølge nylige studier har mellom 14 og 23 prosent av italienske menn i 18-19 års alderen testikulær hypotrofi. Årsaken til dette er ikke kjent.

Testikkelvolum er en markør for fertilitet direkte relatert til antall sædceller. I løpet av de siste 40 årene har antallet sædceller blitt halvert på verdensbasis av ukjente grunner. Samtidig har forekomsten av barnefedme steget markant, og det samme ser ut til å gjelde infertilitet.

Den aktuelle studien bestod av 264 gutter og ungdommer2: 61 med normal vekt, 53 med overvekt og 150 med fedme. Insulinresistens forelå hos 97 deltakere, 22 hadde prediabetes og 3 hadde type 2-diabetes. Blant guttene i alderen 9 til 14 år hadde de med overvekt og fedme signifikant lavere testikkelvolum sammenlignet med de med normal vekt. Forskerne fant også at de med overvekt eller fedme startet puberteten senere enn de med normal vekt. Blant guttene i alderen 14 til 16 år og de under 9 år hadde de med insulinresistens (hyperinsulinemi) lavere testikkelvolum sammenlignet med de uten insulinresistens.

I en kommentar sier Cannarella at fedme høyst sannsynlig er bare en av flere faktorer som har ført til økt forekomst av mannlig infertilitet. Ulike miljøfaktorer og økt forekomst av metabolsk sykdom ser ut til å påvirke Sertoli-cellene og fører til færre sædceller. Det behøves imidlertid longitudinelle data som kan vise sammenhengen mellom testikkelvolum og antall sædceller fra barndommen og frem til voksen alder.

Kilder

Referanser

  1. Tucker ME. Obesity Linked to Smaller Testes and Possible Infertility. Medscape, published June 28, 2022. www.medscape.com
  2. Endocrine Society, press release: Maintaining normal weight early in life may help prevent male infertility. Published June 11, 2022. www.endocrine.org