Nyhetsartikkel

Fedme hos barn

Økningen i fedme hos barn har pågått over flere tiår. Pandemien har aksellerert denne utviklingen. Konsekvensene er ubehagelige.

Ifølge en rapport fra britiske myndigheter1 har det skjedd en vesentlig økning i omfanget av fedme hos barn på verdensbasis det siste året. Økningen i prevalens er den høyeste som har vært på ett år i løpet av de siste 15 årene. Mens man tidligere så på dette som et problem i høyinntektsland, så øker forekomsten av fedme hos barn også i middelinntekts- og lavinntektsland. Den økende forekomsten av fedme hos barn har vært en bekymring over flere tiår, men effekten av pandemien og nedstengninger har forverret situasjonen. Ifølge en leder i The Lancet, Diabetes & Endocrinology2 lar det seg ikke underslå at det nå foreligger en folkehelse krise.

Pandemien med dens restriksjoner har ført til at barn og unge lever et mer stillesittende liv enn før utbruddet av covid-19. Blant annet har man sett et skjermtiden blant 12-13 åringer har økt med nesten 4 timer under pandemien3. Resultatet av disse livsstilsendringene har i USA ført til at økningen i BMI er fordoblet blant barn og unge sammenlignet med før pandemien4. I tillegg kommer at overvekt og fedme er risikofaktorer for alvorligere covid-19 infeksjon5.

Barn med overvekt og fedme har høyere sannsynlighet for å bli voksne med fedme og kan utvikle livsstilssykdommer som diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom i en yngre alder enn barn som har en normal vekt. Det er også økt risiko for kreft, for tidlig død og uførhet senere i livet6.

For å hindre potensielt kortsiktige og langsiktige fysiske og mentale helsekomplikasjoner er det utviklet farmakologiske og atferdsmessige intervensjoner som har gitt ulike grader av suksess. Men individrettede tiltak er ikke nok. Det må også settes i verk  biologiske, kommersielle og politiske tiltak. Et særlig fokus rettes mot industrien som produserer ultraprosessert mat og bryggerier som bidrar til en ugunstig livsstil gjennom aggressiv markedsføring.

Ifølge Lancet-lederen så overser ofte myndighetene de sosioøkonomiske ulikhetene som foreligger blant personer med fedme. På tross av sukkerskatt, forbud mot reklame for junk food og tallrike kampanjer som oppmuntrer til et sunt kosthold, så ser man i Storbritannia at i fattige områder av landet er andelen med fedme omtrent det dobbelte av hva den er i de rikere områdene. Selv om noe av forklaringen er at det er flere utsalgssteder for fast food i fattige områder, så kan disse forskjellene også tilskrives ulikheter som starter allerede ved fødselen. Studier har vist at amming reduserer risikoen for fedme blant barn senere i livet, og data viser at mødre fra dårligere sosioøkonomiske kår i mindre grad ammer sine barn enn bedrestilte mødre7. Covid-19 pandemien ser ut til ytterligere å ha ført til et dårligere kosthold med billig og høyprosessert mat.

Den store bekymringen er de langsiktige konsekvensene av økningen i fedme blant barn i form av økt sykelighet og dødelighet. Og det er en situasjon vi står midt oppe i nå - det er ikke bare en trussel i fremtiden.

Kilder

Referanser

  1. National Child Measurement Programme, England 2020/21 School Year. Publication date 16 Nov 2021. digital.nhs.uk
  2. The Lancet Diabetes Endocrinology. Childhood obesity: a growing pandemic. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022;10(1):1. doi:10.1016/S2213-8587(21)00314-4 DOI
  3. Nagata JM, Cortez CA, Cattle CJ, et al. Screen Time Use Among US Adolescents During the COVID-19 Pandemic: Findings From the Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study. JAMA Pediatr. Published online November 01, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.4334 DOI
  4. Lange SJ, Kompaniyets L, Freedman DS, et al. Longitudinal Trends in Body Mass Index Before and During the COVID-19 Pandemic Among Persons Aged 2-19 Years - United States, 2018-2020. Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(37):1278-1283. Published 2021 Sep 17. doi:10.15585/mmwr.mm7037a3 DOI
  5. Gao M, Piernas C, Astbury NM, et al. Associations between body-mass index and COVID-19 severity in 6·9 million people in England: a prospective, community-based, cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(6):350-359. doi:10.1016/S2213-8587(21)00089-9 DOI
  6. Ellison-Barnes A, Johnson S, Gudzune K. Trends in Obesity Prevalence Among Adults Aged 18 Through 25 Years, 1976-2018. JAMA. 2021;326(20):2073-2074. doi:10.1001/jama.2021.16685 DOI
  7. Heck KE, Braveman P, Cubbin C, Chávez GF, Kiely JL. Socioeconomic status and breastfeeding initiation among California mothers. Public Health Rep. 2006;121(1):51-59. doi:10.1177/003335490612100111 DOI