Nyhetsartikkel

Fekal kalprotektin og progresjon av Crohns sykdom

Kan målinger av fekal kalprotektin brukes som indikator på risikoen for progresjon av Crohns sykdom?

Tilheling av mukosa er forbundet med bedret utfall hos pasienter med Crohns sykdom, men en slik vurdering krever ileokolonoskopi. Kalprotektin kan måles i avføring og bestemme den luminale sykdomsaktiviteten i stedet for endoskopi. I en studie undersøkte forskerne om det var noen sammenheng mellom nivået av fekal kalprotektin og senere progresjon av Crohns sykdom1.

Studien var en retrospektiv studie med 918 pasienter. Den ble utført ved et tertiært medisinsk senter i Edinburg og pågikk i perioden 2003 til 2015. Pasienter ble inkludert om de hadde 1 eller flere målinger av fekalt kalprotektin gjort minst 3 måneder etter at diagnosen var stilt.

Resultatene viste at forhøyede verdier av fekalt kalprotektin ved indeks-besøket var forbundet med senere progresjon av Crohns sykdom uavhengig av symptomer eller sykdomslokalisasjon. En terskelverdi på 115 μg/g kalprotektin skilte best de med god og dårlig prognose.

Forfatterne foreslår at denne ikke-invasive målingen kan brukes til å screene asymptomatiske pasienter for å anslå sannsynligheten for sykdomsprogresjon og til å finne optimal behandling som kan forhindre progresjon.

Kilder

Referanser

  1. Kennedy NA, Jones G-R, Plevris N, et al. Association between level of fecal calprotectin and progression of Crohn's disease. Clinical Gastroenterology and Hepatology Available online 14 February 2019 . doi:10.1016/j.cgh.2019.02.017 DOI