Nyhetsartikkel

Fekal transplantasjon ved irritabel tarm-syndrom

Norske forskere har publisert resultatene fra en randomisert kontrollert dobbelt-blindet studie som viser at installasjon av feces i duodenum kan bedre plager ved moderat til alvorlig IBS.

Irritabel tarm-syndrom/IBS er en hyppig og ufarlig, men plagsom tilstand kjennetegnet av magesmerter, oppblåsthet og et forstyrret avføringsmønster i fravær av organisk årsak til plagene. Anslått forekomst er omkring åtte prosent, reell forekomst er usikker, blant annet fordi det brukes ulike diagnostiske kriterier. Medikamenter har begrenset plass i behandlingen -og det mangler god dokumentasjon for effekt. Ulike former for kostholdsintervensjon har effekt hos noen.

Fekal transplantasjon er tidligere studert, og resultatene har vært motstridende1-2. Norske forskere har nylig publisert resultater av en randomisert kontrollert dobbelt-blindet studie i Gut, British Society of Gastroenterology sitt offisielle tidsskrift3. Studien viser at behandlingen kan ha effekt ved moderat til alvorlig IBS (skår ≥175 på IBS Severity Scoring System -IBS-SSS), der tidligere behandling med kosttiltak har sviktet.

165 pasienter med IBS etter Roma IV kriteriene, ble randomisert i tre grupper og mottok enten placebo (30 gram av egen feces), 30 gram eller 60 gram feces fra en superdonor. Donoren var frisk, førte en sunn livsstil og ble funnet å ha et balansert mikrobiom ved genetisk analyse av feces. Avføringstransplantatet ble installert i duodenum/tolvfingertarm ved gastroskopi.

Forsøkspersonene fylte ut standardiserte spørreskjema for rapportering av mageplager, fatigue og livskvalitet etter to uker og etter tre måneder. Milde intermitterende magesmerter, diare eller forstoppelse var rapporterte bivirkninger de første to dagene etter installasjon av fekaltransplantatet. En signifikant større andel av forsøkspersonene som mottok transplantat fra superdonor rapporterte klinisk effekt sammenliknet med placebogruppen. Etter tre måneder ble det funnet respons, det vil si mer enn 50 poeng bedring på IBS-SSS, hos 23 prosent i placebogruppen, og hos 77 og 89 prosent i gruppene som mottok 30 eller 60 grams transplantat

  • Andelen som opplevde forbedring i mageplager i de tre gruppene var henholdsvis 6 prosent, 35 prosent og 47 prosent.
  • Andelen som opplevde forbedring av fatigue var henholdsvis 22 prosent, 54 prosent og 53 prosent.
  • Andelen som opplevde forbedring i livskvalitet var henholdsvis 7 prosent, 61 prosent og 58 prosent.

Resultatene er lovende, men videre forskning med lengre oppfølgingstid er nødvendig for å vurdere om de gode behandlingsresultatene kan vedvare over tid.

Kilder

Referanser

  1. Halkjær SI, Christensen AH, Lo BZS, et al Faecal microbiota transplantation alters gut microbiota in patients with irritable bowel syndrome: results from a randomised, double-blind placebo-controlled study Gut Published Online First: 06 July 2018. pmid:29980607 PubMed
  2. Johnsen PH , Hilpüsch F , Cavanagh JP , et al . Faecal microbiota transplantation versus placebo for moderate-to-severe irritable bowel syndrome: a double-blind, randomised, placebo-controlled, parallel-group, single-centre trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018;3:17–24. pmid:29100842 PubMed
  3. El-Salhy M, Hatlebakk JG, Gilja OH et al. Efficacy of faecal microbiota transplantation for patients with irritable bowel syndrome in a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Gut 2019. Epub ahead of print. pmid:31852769 PubMed