Nyhetsartikkel

Fokusert ultralyd subtalamotomi ved Parkinsons sykdom

Dyp hjernestimulering er et nevrokirurgisk inngrep som anvendes hos noen pasienter med uttalte motoriske forstyrrelser. Kan fokusert ultralyd brukes som en alternativ metode?

Temaside om Korona

Den subtalamiske nukleus er det foretrukne nevrokirurgiske målet ved dyp hjernestimulering ved Parkinsons sykdom. Subtalamotomi er betegnelsen på denne typen hjernekirurgi der den subtalamiske nukleus ødelegges i et forsøk på å mildne bevegelsesforstyrrelser ofte forbundet med Parkinsons sykdom. Fokusert ultralyd er en bildeledet metode som kan brukes til å skape terapeutiske lesjoner i dyptliggende hjernestrukturer som den subtalamiske nukleus.

Den aktuelle studien1 inkluderte 40 pasienter med markant asymmetrisk Parkinsons sykdom med motoriske tegn som ikke var fullt ut kontrollert med medikamenter eller som hadde kontraindikasjoner mot dyp hjernestimulerings kirurgi. De ble randomisert til fokusert subtalamotomi med ultralyd eller til en sham-prosedyre. Det primære utfallsmålet var endringer fra tidspunktet for inngrepet og frem til 4 måneder etter inngrepet. Det ble brukt en validert skala (the Movement Disorder Society–Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) motor score) for den mest affiserte kroppssiden.

Studien viste at subtalamotomi utført med fokusert ultralyd bedret motoriske trekk ved Parkinsons sykdom blant utvalgte pasienter med asymmetriske tegn. Motorisk skår ble forbedret med ca. 50 prosent i intervensjonsgruppen mot 10 prosent i sham-gruppen. Bivirkninger inkluderte tale- og gangvansker, svakhet på den behandlede siden og dyskinesi. For de fleste var bivirkningene gått tilbake ved kontrollen etter 4 måneder.

Kilder

Referanser

  1. Martínez-Fernández R, Máñez-Miró JU, Rodríguez-Rojas R, et al. Randomized Trial of Focused Ultrasound Subthalamotomy for Parkinson's Disease. N Engl J Med. 2020;383(26):2501-2513. doi:10.1056/NEJMoa2016311 DOI