Nyhetsartikkel

For lite søvn er en kardiovaskulær risikofaktor

Dårlig søvn er en uavhengig risikofaktor for kardiovaskulær sykdom. Likevel inngår ikke søvn som en faktor i risikokalkulatorer. Kan innlemming av søvn forbedre kalkulatorenes prediktive verdi?

Søvn, sammen med kosthold og fysisk aktivitet, er en av de tre pilarene for helse, men i motsetning til annen helseatferd er sunn søvn ikke inkludert i de amerikanske retningslinjene for forebygging av kardiovaskulære sykdommer - Life's Simple 7 (LS7)1. Søvn er heller ikke inkludert i den norske risikokalkulatoren (NORRISK 2).

Søvnforstyrrelser og usunn søvnatferd er i høy grad knyttet til forhøyet kardiometabolsk risiko og kardiovaskulær sykdom2-3, med effektstørrelser på samme nivå som de som er observert for annen helseatferd som kosthold og fysisk aktivitet. Kortvarig og dårlig søvnkvalitet og søvnforstyrrelser er assosiert med høyere risiko for fedme, hypertensjon og diabetes2, samt dårligere kardiovaskulær helse4.

LS7 er en risikokalkulator. Hver av de 7 kategoriene skåres med 2 poeng for ideell, 1 poeng for intermediær og 0 poeng for dårlig kvalitet. Totalskåren identifiserer tre risikogrupper: 10-14 poeng er optimal, 5-9 er gjennomsnitt og 0-4 er økt helserisiko. Risikofaktorene er5:

 • Vær fysisk aktiv
 • Spis sunt
 • Unngå forhøyet BMI
 • Kontroller blodtrykket og følg eventuelle råd for å normalisere det
 • Kontroller kolesterolet, senk eventuelt et forhøyt LDL
 • Hold blodsukkeret normalt
 • Ikke røyk

Frem til nå har ikke god søvn vært inkludert i amerikanernes livsstilsråd for god helse. En studie publisert i Journal of the American Heart Association6 har nå evaluert en utvidet versjon av LS7 og inkludert søvn som en åttende risikofaktor.

1920 deltakere med gjennomsnittsalder 69 år ble fulgt i gjennomsnitt 4,4 år. Resultatene viste at LS7-skåren ikke var signifikant assosiert med insidensen av kardiovaskulær sykdom (hazard ratio 0,62, 95% KI 0,37–1,04). Men når de inkluderte søvn som en åttende faktor, førte det til bedre prediksjoner for kardiovaskulære hendelser (hazard ratio 0,57, 95% KI 0,33–0,97).

Ifølge denne studien er det å sove 7 timer eller mer, men mindre enn 9 timer per natt, det "ideelle".

Forfatterne konkluderer at en risikokalkulator som inkluderer søvnhelse, predikerte kardiovaskulær risiko hos eldre amerikanske voksne. Inkorporering av søvn i risikokalkulatoren kan forbedre dens prediktive verdi, noe som er gunstig i det kardiovaskulære forebyggende arbeidet. Denne observasjonen krever bekreftelse i større kohorter med lengre oppfølging.

Forfatternes oppfatning er at leger legger for liten vekt på betydningen av god søvn for helsen. De bør bruke mer tid på å spørre ut pasientene om hvordan de sover og understreke for dem hvor viktig god søvn er7

Den oppdaterte risikokalkulatoren har fått betegnelsen Life's Essential 8.

Kilder

Referanser

 1. Arnett DK, Blumenthal RS, Albert MA, et al. 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019; 140:e563–e595. doi: 10.1161/CIR.0000000000000677 DOI
 2. St‐Onge M, Grandner MA, Brown D, et al. Sleep duration and quality: impact on lifestyle behaviors and cardiometabolic health: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2016; 134:e367–e386. doi: 10.1161/CIR.0000000000000444 DOI
 3. Huang T, Mariani S, Redline S. Sleep irregularity and risk of cardiovascular events: the Multi‐Ethnic Study of Atherosclerosis. J Am Coll Cardiol. 2020; 75:991–999. doi: 10.1016/j.jacc.2019.12.054 DOI
 4. Makarem N, St‐Onge M, Liao M, Lloyd‐Jones DM, Aggarwal B. Association of sleep characteristics with cardiovascular health among women and differences by race/ethnicity and menopausal status: findings from the American Heart Association Go Red for Women Strategically Focused Research Network. Sleep Health. 2019; 5:501–508. doi: 10.1016/j.sleh.2019.05.005 DOI
 5. University of Southern California. Life's Simple 7 - Your Patient's Cardiovascular Health. Page visited October 26, 2022. adrc.usc.edu
 6. Makarem N, Castro-Diehl C, St-Onge MP, et al. Redefining Cardiovascular Health to Include Sleep: Prospective Associations With Cardiovascular Disease in the MESA Sleep Study published online ahead of print, 2022 Oct 19. J Am Heart Assoc. 2022;e025252. doi:10.1161/JAHA.122.025252 DOI
 7. Larkin M. Wake-up Call on Sleep and Cardiovascular Health. Medscape Medical News. Published October 21, 2022. www.medscape.com