Nyhetsartikkel

Forebyggende tiltak mot demens

Vi frykter å bli demente og avhengig av andre. Hva kan vi gjøre for å forebygge kognitiv svekkelse og utvikling av demens? Forskningsaktiviteten på dette området er betydelig.

Eldre mennesker frykter å bli avhengige av andre. I en studie anga 76 prosent at uavhengighet av andre var den viktigste indikatoren på god helse, mens bare 11 prosent anga det å holde seg i live som den viktigste indikatoren1. Ifølge en Lancet-artikkel kan modifisering av risikofaktorer forebygge eller forsinke opptil 40 prosent av demenstilfeller - inkludert alle former for demens2. Forskningsaktiviteten rundt demens er betydelig, og Practice Update har publisert en kort oversikt over dagens kunnskap når det gjelder å kunne forebygge demens2.

Blodtrykket. Et forhøyet blodtrykk øker risikoen for å utvikle demens, mens et normalt eller lavt blodtrykk minsker risikoen for kognitiv svekkelse3-4. Muligens er ACE-hemmere den gunstigste behandlingen.

Livsstil. Studier har vist beskyttende effekter av et sunt kosthold5 og av fysisk aktivitet6-8. Men også sosial aktivitet, arbeid9 og intellektuelle aktiviteter som å lese bøker, aviser, tidsskrifter eller spille spill kan forsinke utviklingen av demens10.

Alkohol. Et økende antall studier viser at alkoholinntak utover 21 enheter per uke har skadelige effekter på kognisjon11-12. I Norge anbefales det at gjennomsnittlig alkoholforbruk bør være begrenset til 10 g per dag for kvinner og 20 g for menn13. En liten pils eller et lite glass vin inneholder ca. 12 g alkohol.

Salt. Høyt saltinntak øker risikoen for demens14.

Antikolinergika. Medikamenter brukt mot inkontinens og visse typer antihistaminer brukt mot søvnproblemer øker risikoen for å utvikle demens.

Benzodiazepiner og Z-medikamenter mot søvnvansker. Er vist å bidra til utvikling av demens over tid15.

Nedsatt hørsel. Hørselstap er en markør for risiko for kognitiv svikt og demens2. Høreapparat bremser den kognitive svekkelsen16. For å få høreapparat i Norge kreves undersøkelse og bekreftelse av høretapet ved en høresentral. I USA har FDA nylig åpnet opp for at høreapparat kan kjøpes over disk uten henvisning. Tanken bak er å få senket prisen på høreapparater og øke tilgjengeligheten.

Antikoagulasjon. Reduserer insidensen av demens og andre utfall blant eldre mennesker med atrieflimmer.

Kolinesterasehemmere eller memantin. Har ikke vist seg å bremse den kognitive svekkelsen i særlig grad. Bruken av disse legemidlene bør vurderes kritisk, da de er forbundet med uheldige bivirkninger som bradykardi, rytmeforstyrrelser og diaré. Norske retningslinjer anbefaler å prøve slik symptomatisk behandling17.

Acetylsalsylsyre og statin. Er ikke vist å forebygge utvikling av kognitiv svikt eller demens18-19.

Kommentarartikkelen fra Practice Update påpeker at selv om det ikke finnes effektive medikamenter som kan forhindre demens i dag, så bør helsepersonell kritisk vurdere medikamentbruken, forbedre syn og hørsel, og anbefale livsstilsendringer for våre pasienter. Jo tidligere pasientene gjør disse endringene, jo bedre blir resultatet. Og, det er aldri for sent2.

Kilder

Referanser

 1. Fried TR, Tinetti ME, Iannone L, et al. Health Outcome Prioritization as a Tool for Decision Making Among Older Persons With Multiple Chronic Conditions. Arch Intern Med. 2011;171(20):1854-1856. PubMed
 2. Hamrick I. Commentary. 2022 Top Story in Primary Care: Dementia Prevention. Published December 07, 2022. www.practiceupdate.com
 3. Williamson W, Lewandowski AJ, Forkert ND, et al. Association of Cardiovascular Risk Factors With MRI Indices of Cerebrovascular Structure and Function and White Matter Hyperintensities in Young Adults. JAMA. 2018;320(7):665-673. PubMed
 4. Williamson JD, Pajewski NM, Auchus AP, et al. Effect of Intensive vs Standard Blood Pressure Control on Probable Dementia: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;321(6):553-561. PubMed
 5. Morris MC, Tangney CC, Wang Y, et al. MIND diet associated with reduced incidence of Alzheimer's disease. 2015;11(9):1007-1014. PMID: 25681666 PubMed
 6. Stern Y, MacKay-Brandt A, Lee S, et al. Effect of aerobic exercise on cognition in younger adults. Neurology. 2019; 92(9): e905–e916. PMID: 30700591 PubMed
 7. Dhana K, Evans DA, Rajan KB, Bennett DA, Morris MC. Healthy lifestyle and the risk of Alzheimer dementia: Findings from 2 longitudinal studies. Neurology. 2020 Jun. PMID: 32554763. PubMed
 8. Dhana K, Franco OH, Ritz EM, et al. Healthy lifestyle and life expectancy with and without Alzheimer’s dementia: population based cohort study. BMJ 2022; 377: e068390. pmid:35418416 PubMed
 9. Otsuka R, Nishita Y, Nakamura A, et al. Basic lifestyle habits and volume change in total gray matter among community dwelling middle-aged and older Japanese adults. Prev Med. 2022;161:107149. PMID: 35803358 PubMed
 10. Lee ATC, Richards M, Chan WC, Chiu HFK, Lee RSY, Lam LCW. Association of Daily Intellectual Activities With Lower Risk of Incident Dementia Among Older Chinese Adults. JAMA Psychiatry. 2018;75(7):697–703. PMID: 29847678 PubMed
 11. Topiwala A, Allan CL, Valkanova V, et al. Moderate alcohol consumption as risk factor for adverse brain outcomes and cognitive decline: longitudinal cohort study. BMJ. 2017;357:j2353 PubMed
 12. Daviet R, Aydogan G, Jagannathan K, et al. Associations between alcohol consumption and gray and white matter volumes in the UK Biobank. Nat Commun. 2022;13(1):1175. PubMed
 13. Helsedirektoratet. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Rapport IS-2170, 2014. www.helsedirektoratet.no
 14. Liu W, Xing S, Wei F, et al. Excessive Dietary Salt Intake Exacerbates Cognitive Impairment Progression and Increases Dementia Risk in Older Adults. J Am Med Dir Assoc. 2022 Nov 6. doi: 10.1016/j.jamda.2022.10.001. Online ahead of print.
 15. Lucchetta RC, da Mata BPM, Mastroianni PC. Association between Development of Dementia and Use of Benzodiazepines: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pharmacotherapy. 2018;38(10):1010-1020. PubMed
 16. Jafari Z, Kolb BE, Mohajerani MH. Age-related hearing loss and tinnitus, dementia risk, and auditory amplification outcomes. Ageing Res Rev. 2019;56:100963. PubMed
 17. Helsedirektoratet. Demens. Nasjonal faglig retningslinje. Først publisert 16.08.2017. Sist faglig oppdatert 03.01.2020. www.helsedirektoratet.no
 18. Ryan J, Storey E, Murray AM, et al. Randomized placebo-controlled trial of the effects of aspirin on dementia and cognitive decline. Neurology. 2020 Mar 25. PMID: 32213642 PubMed
 19. McGuinness B, Craig D, Bullock R, et al. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan 4;1:CD003160. The Cochrane Library
 20. Livingston G, Huntley J, et.al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet 2020 Aug 8;396(10248):413-446. Pmid: 32738937. PubMed
 21. Loughrey DG, Kelly ME, Kelley GA, Brennan S, Lawlor BA. Association of Age-Related Hearing Loss With Cognitive Function, Cognitive Impairment, and Dementia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018 Feb 1;144(2):115-126. PubMed