Nyhetsartikkel

Forebyggende tiltak mot myopi

Forekomsten av myopi, nærsynthet, øker betydelig i hele verden, men særlig i Øst-Asia. Er det mulig med enkle forebyggende tiltak å begrense forekomsten og progresjonen av myopi?

Temaside om Korona

Forekomsten av myopi øker og beskrives som en global epidemi i våre moderne samfunn. Med økende urbanisering og livsstilsendringer er det estimert at halvparten av verdens befolkning vil ha myopi i år 2050 og nesten 1 milliard vil ha høygradig myopi1. I øst-asiatiske land har prevalens av myopi nesten doblet seg de siste 40 årene. I Singapore har over 90 prosent av personer med øst-asiatisk opprinnelse myopi, mens forekomsten i samme etniske gruppe i Kina er 72 prosent av de over 18 år2.

Den aktuelle studien baserer seg på selv-rapportering fra foreldre til barn med og uten myopi som ble fulgt over to år fra 9 til 11 års alder3. Formålet med studien var å se om forebyggende tiltak i form av lengre avstand enn 30 cm til objektet ved nærarbeid, flere pauser under nærarbeid og mer tid utendørs kunne påvirke utviklingen av myopi.

Studien foregikk i Taipei på Taiwan. Totalt 10.743 skoleelever deltok i denne populasjonsbaserte studien. Syns- og refraksjonsundersøkelser ble foretatt hver 6. måned.

Resultatene viste at de barna som vedvarende gjennomførte de forebyggende tiltakene, hadde signifikant lavere prevalens av myopi. Den beskyttende effekten var statistisk signifikant ved alle målingene fra 6 til 24 måneder.

Forfatterne konkluderer at blant myopiske barn i 10-års alderen i Taipei så hadde lengre avstand enn 30 cm ved nærarbeid, stans i nærarbeidet hvert 30. minutt og mer tid utendørs en forebyggende effekt på prevalens og progresjon av myopi over observasjonsperioden på to år.

Kilder

Referanser

  1. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016;123:1036–42. doi:10.1016/j.ophtha.2016.01.00 DOI
  2. Wallman J, Winawer J. Homeostasis of eye growth and the question of myopia. Neuron 2004;43:447–68. doi:10.1016/j.neuron.2004.08.008 DOI
  3. Huang P, Hsiao Y, Tsai C, et al. Protective behaviours of near work and time outdoors in myopia prevalence and progression in myopic children: a 2-year prospective population study. British Journal of Ophthalmology, published online first: 15 October 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2019-314101 DOI