Nyhetsartikkel

Forebygger allopurinol kardiovaskulær sykdom?

Observasjonsstuder har tydet på at allopurinol reduserer risikoen for kardiovaskulær sykdom. En randomisert, kontrollert studie er nå gjennomført.

Allopurinol senker nivået av urinsyre i kroppen og brukes i den forebyggende behandlingen av urinsyregikt samt ved kjemoterapi mot kreft. Kontinuerlig bruk reduserer risikoen for anfall med urinsyregikt. Høye urinsyreverdier har blitt forbundet med økt risiko for kardiovaskulær sykdom. Resultater fra noen observasjonsstudier kan tyde på urinsyresenkende behandling reduserer denne risikoen1-2, men andre studier har ikke kunnet finne en slik gevinst3.

Dette var bakgrunnen for en randomisert, kontrollert studie publisert i The Lancet4 der forfatterne sammenlignet behandling med allopurinol 600 mg med ordinær behandling. Studien ble utført i England og Skottland. De inkluderte pasientene var 60 år eller eldre med iskemisk hjertesykdom men uten urinsyregikt. Det primære utfallsmålet var summen av tilfeller med ikke-dødelig hjerteinfarkt, ikke-dødelig hjerneslag eller kardiovaskulær død.

Totalt 5721 deltakere inngikk i studien. Gjennomsnittsalderen var 72 år, 76 prosent var menn. Deltakerne ble fulgt i gjennomsnitt 4,8 år. Det var ingen forskjell mellom de randomiserte behandlingsgruppene i insidensen av det primære endepunktet. 314 (11,0 prosent) deltakere i allopurinolgruppen (2,47 hendelser per 100 pasientår) og 325 (11,3 prosent) i den vanlige behandlingsgruppen (2,37 hendelser per 100 pasientår) hadde en kardiovaskulær hendelse (hazard ratio, HR 1.04 (95% KI 0,89–1,21)). 288 (10,1 prosent) deltakere i allopurinolgruppen og 303 (10,6 prosent) deltakere i den vanlige omsorgsgruppen døde av alle årsaker (HR 1,02 (95% KI 0,87–1,20)).

I denne kliniske studien med pasienter i alderen 60 år eller eldre med iskemisk hjertesykdom, men ingen historie med gikt, var det ingen forskjell i det primære resultatet av ikke-dødelig hjerteinfarkt, ikke-dødelig hjerneslag eller kardiovaskulær død mellom deltakere randomisert til allopurinolbehandling eller til vanlig behandling.

Kilder

Referanser

  1. Weisman A, Tomlinson GA, Lipscombe LL, Perkins BA, Hawker GA. Association between allopurinol and cardiovascular outcomes and all-cause mortality in diabetes: A retrospective, population-based cohort study. Diabetes Obes Metab. 2019;21(6):1322-1329. doi:10.1111/dom.13656 DOI
  2. Lai SW, Lin CL, Liao KF. Case-control study examining the association between allopurinol use and ischemic cerebrovascular disease. J Investig Med. 2019;67(1):48-51. doi:10.1136/jim-2018-000774 DOI
  3. Ju C, Lai RWC, Li KHC, et al. Comparative cardiovascular risk in users versus non-users of xanthine oxidase inhibitors and febuxostat versus allopurinol users. Rheumatology (Oxford). 2020;59(9):2340-2349. doi:10.1093/rheumatology/kez576 DOI
  4. Mackenzie IS, Hawkey CJ, Ford I, et al. Allopurinol versus usual care in UK patients with ischaemic heart disease (ALL-HEART): a multicentre, prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint trial. Lancet. 2022;400(10359):1195-1205. doi:10.1016/S0140-6736(22)01657-9 DOI