Nyhetsartikkel

Forebygger mykgjørende middel eksem hos spedbarn?

Kan daglig bruk av mykgjørende middel forhindre utviklingen av atopisk eksem blant spedbarn?

Temaside om Korona

Ifølge en artikkel i The Lancet1 oppstår atopisk eksem hos 1 av 5 barn2. Det er en tilstand som øker i prevalens og som innebærer en stor belastning for barna og deres foreldre3. Eksemet starter vanligvis i spebarnsalderen og vedvarer inn i voksenlivet4. Barn med eksem har større sannsynlighet for å utvikle andre atopiske tilstander som matallergier, asthma og allergisk rhinitt5

En dysfunksjon i hudbarriæren forutgår utviklingen av eksem. I denne studien testet forskerne om daglig bruk av mykgjørende middel i første leveår kunne forhindre utvikling av eksem blant høyrisiko barn1. Studien var en multisenter, randomisert, kontrollert studie som ble utført ved sykehus og i primærhelsetjenesten i Storbritannia. Barn med en familiehistorie på atopisk sykdom og dermed høy risiko for eksem, ble inkludert i studien. De ble randomisert til daglig påføring av mykgjørende middel (enten Diprobase krem eller DoubleBase gel) eller standard hudråd.

Det primære utfallsmålet var eksem ved 2 års alder.

1394 nyfødte ble rekruttert til studien i perioden november 2014 til november 2016. I gruppen som fikk mykgjørende middel, fulgte 88 prosent behandlingsopplegget etter 3 måneder, 82 prosent etter 6 måneder og 74 prosent etter 12 måneder. Ved 2 års alder forelå eksem hos 139 (23 prosent) av 598 barn i intervensjonsgruppen mot 150 (25 prosent) av 612 barn i kontrollgruppen.

Forskerne konkluderer at de ikke finner bevis for at bruk av mykgjørende middel i første leveår forebygger eksem hos høyrisiko barn. De sier at "vår studie viser at familier med eksem, astma eller allergisk rhinitt ikke bør bruke daglige påsmørninger med mykggjørende middel for å forsøke å forebygge eksem hos deres nyfødte".

Kilder

Referanser

  1. Chalmers JR, Haines RH, Bradshaw LE, et al. Daily emollient during infancy for prevention of eczema: the BEEP randomised controlled trial. The Lancet. Published:February 19, 2020. www.thelancet.com
  2. Odhiambo JA, Williams HC, Clayton TO, et al. Global variations in prevalence of eczema symptoms in children from ISAAC Phase Three. J Allergy Clin Immunol. 2009; 124 (58.e23): 1251.
  3. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018; 392: 1859-1922. PubMed
  4. Abuabara K, Yu AM, Okhovat JP, et al. The prevalence of atopic dermatitis beyond childhood: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Allergy. 2018; 73: 696-704. PubMed
  5. Martin PE Eckert JK Koplin JJ et al. Which infants with eczema are at risk of food allergy? Results from a population-based cohort. Clin Exp Allergy. 2015; 45: 255-264. PubMed