Nyhetsartikkel

Forebygger omega-3 fettsyrer kardiovaskulær sykdom og kreft?

Observasjonsstudier kan tyde på at omega-3 fettsyrer reduserer risikoen for kardiovaskulær sykdom og kreft. Men hva viser en randomisert, placebokontrollert studie?

Temaside om Korona

Økt inntak av marin n-3 - også kalt omega-3 - fettsyrer har blitt forbundet med redusert risiko for kardiovaskulær sykdom og kreft i flere observasjonsstudier1. Men vil tilskudd med n-3 fettsyrer ha slik effekt i den generelle befolkningen, er uklart.

En randomisert, placebokontrollert studie ble publisert i The New England Journal of Medicine i november 20182. Formålet med studien var å vurdere om tilskudd med vitamin D3 (kolekalsiferol) eller omega-3 fettsyrer som primærforebygging reduserte risikoen for kardiovaskulær sykdom eller kreft. Dataene som presenteres i denne artikkelen, er sammenligningen mellom n-3 fettsyrer og placebo.

Deltakerne var menn over 50 år og kvinner over 55 år. Totalt deltok 25.871 personer i studien. N-3 fettsyrene ble gitt i en dose på 1 g per dag.

Over en oppfølgingsperiode på 5 år ga et tilskudd med omega-3 fettsyrer ingen endringer i insidensen av invasiv kreft eller kardiovaskulære hendelser sammenlignet med placebo.

Kilder

Referanser

  1. Mozaffarian D, Wu JH. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: effects on risk factors, molecular pathways, and clinical events. J Am Coll Cardiol 2011;58:2047-2067. PubMed
  2. Manson JE, Cook NR, Lee I-M, et al. Marine n−3 fatty acids and prevention of cardiovascular disease and cancer. N Engl J Med, November 10, 2018. doi:10.1056/NEJMoa1811403 DOI