Nyhetsartikkel

Forebygger redusert saltinntak hjertekarsykdom?

En Cochrane-rapport tyder på at redusert saltinntak har en meget beskjeden effekt på et forhøyet blodtrykk. Andre studier tilbakeviser dette. I Norge har vi en nasjonal strategiplan for å få ned saltinntaket i befolkningen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Høyt blodtrykk er på globalt plan den viktigste enkeltrisikofaktor for kardiovaskulær sykdom. Hvis redusert saltinntak gjennom å senke blodtrykket reduserer befolkningens risiko for hjertekarsykdom, vil det ha store konsekvenser for folkehelsen1. I mange studier har man påvist at saltreduksjon nedsetter blodtrykket, riktignok i beskjeden grad med bare lette saltrestriksjoner2.

I en nylig publisert Cochrane-rapport3 forsøkte forskerne å vurdere effekten av saltrestriksjon på blodtrykk, kardiovaskulær mortalitet og morbiditet samt død av alle årsaker. I metaanalysen inngikk 6489 personer, og det ble registrert 665 dødsfall.

Konklusjonene i Cochrane-rapporten

Resultatene ble oppgjort separat for normotensive, hypertensive og pasienter med hjertesvikt. I metaanalysen kunne man ikke påvise en signifikant reduksjon i kardiovaskukære sykdommer eller total død hos normotensive og hypertensive, men hos personer med alvorlig hjertesvikt var saltreduksjon relatert til økt mortalitet.

Forfatterne anfører at den ikke-signifikante reduksjon hos normotensive og hypertensive er i overensstemmelse med den meget beskjedne virkningen som saltrestriksjon har på blodtrykket. I pressemeldingen som fulgte rapporten, skriver de "cutting down on salt does not reduce your chance of dying!" - en konklusjon som danske eksperter er meget uenige i.

Neste side