Nyhetsartikkel

Forebygger redusert saltinntak hjertekarsykdom?

En Cochrane-rapport tyder på at redusert saltinntak har en meget beskjeden effekt på et forhøyet blodtrykk. Andre studier tilbakeviser dette. I Norge har vi en nasjonal strategiplan for å få ned saltinntaket i befolkningen.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Høyt blodtrykk er på globalt plan den viktigste enkeltrisikofaktor for kardiovaskulær sykdom. Hvis redusert saltinntak gjennom å senke blodtrykket reduserer befolkningens risiko for hjertekarsykdom, vil det ha store konsekvenser for folkehelsen1. I mange studier har man påvist at saltreduksjon nedsetter blodtrykket, riktignok i beskjeden grad med bare lette saltrestriksjoner2.

I en nylig publisert Cochrane-rapport3 forsøkte forskerne å vurdere effekten av saltrestriksjon på blodtrykk, kardiovaskulær mortalitet og morbiditet samt død av alle årsaker. I metaanalysen inngikk 6489 personer, og det ble registrert 665 dødsfall.

Konklusjonene i Cochrane-rapporten

Resultatene ble oppgjort separat for normotensive, hypertensive og pasienter med hjertesvikt. I metaanalysen kunne man ikke påvise en signifikant reduksjon i kardiovaskukære sykdommer eller total død hos normotensive og hypertensive, men hos personer med alvorlig hjertesvikt var saltreduksjon relatert til økt mortalitet.

Forfatterne anfører at den ikke-signifikante reduksjon hos normotensive og hypertensive er i overensstemmelse med den meget beskjedne virkningen som saltrestriksjon har på blodtrykket. I pressemeldingen som fulgte rapporten, skriver de "cutting down on salt does not reduce your chance of dying!" - en konklusjon som danske eksperter er meget uenige i.

Neste side