Nyhetsartikkel

Forebygger redusert saltinntak hjertekarsykdom?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Innvendinger mot studien

Det er flere metodiske innvendinger mot studien: Inklusjon av pasienter med alvorlig hjertesvikt, lav statistisk teststyrke dersom hjertesviktpasientene blir ekskludert.

Feng & MacGregor4 analyserte de samme studiene og fant en reduksjon i saltinntak på 2,0-2,3 g/dag, et fall i systolisk blodtrykk på 1,1 mmHg hos normotensive og 4,1 mmHg hos hypertensive. De fant en signifikant reduksjon i kardiovaskulær sykelighet på 20% (95% CI: 1-36%, p < 0,05) på tross av den beskjedne saltreduksjonen! Dette taler ikke for en manglende effekt og tyder heller på muligheter for en større blodtrykksendende effekt og på færre kardiovaskulære hendelser ved større saltreduksjon.

Det er dokumentert at saltreduksjon nedsetter blodtrykket, og at det er en dose-respons-sammenheng mellom saltreduksjonens størrelse og blodtrykksfallets størrelse. Det er dessuten vist at blodtrykksfallet er større hos hypertensive enn hos normotensive5.

Forrige side Neste side