Nyhetsartikkel

Forebygger vitamin D-tilskudd kreft og kardiovaskulær sykdom?

Enkelte hevder at tilskudd av vitamin D kan forebygge kreftsykdom og kardiovaskulær sykdom. Men er det tilfelle?

Det er uklart om tilskudd med vitamin D reduserer risikoen for kreft eller kardiovaskulær sykdom, og data fra randomiserte studier er få.

Den aktuelle studien var en nasjonal, randomisert, placebo-kontrollert studie med vitamin D3 (kolekalsiferol) i en dose på 2000 IU per dag1. Formålet var å se om denne behandlingen kunne forebygge kreft og kardiovaskulær sykdom blant menn over 50 år og kvinner eldre enn 55 år i USA.

Primære endepunkter var invasiv kreftsykdom av enhver type og større kardiovaskulære hendelser som hjerteinfarkt, hjerneslag eller død av kardiovaskulær årsak.

Totalt deltok 25.871 individer. Tilskudd med vitamin D ga ingen reduksjon i risiko for noen av de primære endepunktene. Med en median oppfølgingstid på 5.3 år, ble kreft diagnostisert hos 1617 deltakere, 793 i vitamin D-gruppen og 824 i placebo-gruppen (hazard ratio 0.96, 95% KI 0.88-1.06). En større kardiovaskulær hendelse forekom hos 805 individer, 396 i vitamin D-gruppen og 409 i placebo-gruppen (hazard ratio 0.97, 95% KI 0.85.1.12).

Det var heller ikke noen forebyggende effekt av vitamin D når forskerne brøt ned dataene på de enkelte kreftsykdommene brystkreft, prostatakreft, kolorektal kreft eller isolert for hjerteinfarkt, hjerneslag eller død av kardiovaskulær årsak.

Konklusjon: Tilskudd med vitamin D førte ikke til lavere insidens av invasiv kreftsykdom eller kardiovaskulære hendelser enn med placebo.

Kilder

Referanser

  1. Manson JE, Cook NR, Lee I-M, et al. Vitamin D Supplements and Prevention of Cancer and Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2019; 380:33-44 . doi:https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1809944