Nyhetsartikkel

Fører mentale tilstander til somatiske sykdommer?

Personer med mentale sykdommer har økt risiko for andre mentale tilstander, men har de også økt risiko for somatiske sykdommer?

Temaside om Korona

Personer med mentale diagnoser har økt risiko for andre typer mentale lidelser1 og for en rekke generelle medisinske tilstander2-3. Disse medisinske tilstandene fører til nedsatt livskvalitet, økt bruk av helsetjenesten og prematur død blant mange personer med mentale sykdommer4-6.

Den aktuelle studien fra Danmark er en populasjonsbasert kohort studie med data fra danske nasjonale registre og omfatter 5.9 milioner personer født i Danmark fra 1900 frem til 20157. Disse personene ble fulgt i perioden fra 2000 til 2016 og utgjør 84 millioner personår.

Forskerne gransket 10 brede typer mentale forstyrrelser og 9 brede kategorier av medisinske tilstander for å se etter samvariasjon.

Totalt 698.874 av 5.940.299 (12 prosent) ble funnet å ha en mental diagnose. Medianalderen i den totale populasjonen var 32 år ved oppstart av studien og 49 år ved siste oppfølging. Personer med mentale tilstander hadde høyere risiko enn de uten slike tilstander når det gjaldt 76 av 90 par med mentale og medisinske tilstander. Median hazard ratio for en sammenheng mellom mental diagnose og medisinsk diagnose var 1.37. Laveste hazard ratio var 0.82 for en organiske mentale tilstander og kreft (95% KI 0.80-0.84), og den høyeste var 3.62 for spiseforstyrrelser og urogenitale  tilstander (95% KI 3.11-4.22). Flere par viste redusert risiko, f.eks. sammenhengen mellom schizofreni og tilstander i bevegeapparatet.

Risiko varierte med tiden siden diagnosen mental sykdom ble stilt. Den absolutte risikoen for en medisinsk sykdom innen 15 år etter at en mental diagnose var stilt, varierte fra 0.6 prosent for urogenitale tilstander blant personer med utviklingsforstyrrelser til 54 prosent med sirkulasjonsforstyrrelse blant de med en organisk mental sykdom.

Forfatterne konkluderer at de fleste mentale sykdommer var forbundet med en økt risiko for senere medisinsk sykdom. Hazard ratioer spente fra 0.82 til 3.62 og varierte med tiden som var gått siden diagnosen av den mentale sykdommen var stilt.

Kilder

Referanser

  1. Plana-Ripoll O, Pedersen CB, Holtz Y, et al. Exploring comorbidity within mental disorders among a Danish national population. JAMA Psychiatry 2019;76:259-270. PubMed
  2. Scott KM, Lim C, Al-Hamzawi A, et al. Association of mental disorders with subsequent chronic physical conditions: world mental health surveys from 17 countries. JAMA Psychiatry 2016;73:150-158. PubMed
  3. Tegethoff M, Belardi A, Stalujanis E, Meinlschmidt G. Comorbidity of mental disorders and chronic pain: chronology of onset in adolescents of a national representative cohort. J Pain 2015;16:1054-1064. PubMed
  4. Erlangsen A, Andersen PK, Toender A, Laursen TM, Nordentoft M, Canudas-Romo V. Cause-specific life-years lost in people with mental disorders: a nationwide, register-based cohort study. Lancet Psychiatry 2017;4:937-945. PubMed
  5. Moussavi S, Chatterji S, Verdes E, Tandon A, Patel V, Ustun B. Depression, chronic diseases, and decrements in health: results from the World Health Surveys. Lancet 2007;370:851-858. PubMed
  6. Bock JO, Luppa M, Brettschneider C, et al. Impact of depression on health care utilization and costs among multimorbid patients — from the MultiCare Cohort Study. PLoS One 2014;9(3):e91973-e91973.
  7. Momen NC, Plana-Ripoll O, Agerbo E, et al. Association between Mental Disorders and Subsequent Medical Conditions. N Engl J Med, April 30, 2020; 382:1721-1731 . www.nejm.org