Nyhetsartikkel

Fører nedsatt temperatur til bedre utfall etter hjertestans?

Å senke temperaturen er en potent nevroprotektiv intervensjon etter en hjertestans.

Temaside om Korona

Det er imidlertid en rekke uavklarte spørsmål om optimal dose, varighet, timing og hvilke pasienter som er egnet for slik behandling. I en tidligere studie sammenlignet man to ulike "doser" senket temperatur - 33°C and 36°C - for komatøse personer som hadde hatt hjertestans utenfor sykehus1. Studien viste ingen viktige forskjeller mellom de to temperaturgruppene. Følgelig ble behandlingsanbefalingen for alle komatøse pasienter som hadde gjennomgått en hjertestans, at de burde få senket temperaturen til mellom 32°C og 36°C. Etter det var det mange sykehus som i sine lokale retningslinjer anbefalte å holde temperaturen på ca. 36°C i stedet for 33°C.

Den aktuelle studien2 var en retrospektiv kohortstudie som evaluerte 782 pasienter som hadde vært utsatt for en hjertestans utenfor sykehus, og der formålet var å se på nevrologiske effekter og total mortalitet. Av de 782 pasientene som kom til sykehuset, ble 453 behandlet med nedsatt temperatur.

Forskerne fant at 40 prosent av pasientene som ble behandlet ved 33°C overlevde med gunstige nevrologiske utfall, sammenlignet med 30 prosent i gruppen som ble behandlet ved 36°C (odds ratio 1.79, 95% KI 1.09-2.94). Behandling ved 33°C var imidlertid ikke forbundet med signifikant bedret mortalitet.

De pasientene som ble behandlet med temperatur 33°C, ble raskere og oftere behandlet med temperatursenkning enn de som ble behandlet med 36°C - 1.9 timer versus 3.5 timer.

Denne studien og andre nylig gjennomførte observasjonsstudier viser økt risiko for feber og dårligere utfall etter en hjertestans3-4.

Forfatterne konkluderer at komatøse, voksne pasienter som overlevde en hjertestans utenfor sykehus, hadde høyere odds for nevrologisk inntakt overlevelse dersom de ble behandlet ved 33°C enn ved 36°C.

Kilder

Referanser

  1. Nielsen N, Wetterslev J, Cronberg T, et al. Targeted temperature management at 33°C versus 36°C after cardiac arrest. N Engl J Med. 2013; 369(23): 2197-2206. PubMed
  2. Johnson N, Danielson KR, Counts C, et al. Targeted Temperature Management at 33 Versus 36 Degrees: A Retrospective Cohort Study. Critical Care Medicine: March 2020; 48 (3): 362-9. doi:10.1097/CCM.0000000000004159 DOI
  3. Lascarrou JB, Merdji H, Le Gouge A, et al. Targeted temperature management for cardiac arrest with nonshockable rhythm. N Engl J Med. 2019; 381(24): 2327-2337. PubMed
  4. Dankiewicz J, Cronberg T, Lilja G, et al. Targeted hypothermia versus targeted normothermia after out-of-hospital cardiac arrest (TTM2): A randomized clinical trial-rationale and design. Am Heart J. 2019;217:23-31. PubMed