Nyhetsartikkel

Forlenget vaksineintervall forbedrer antistoffresponsen

En britisk studie viser at et intervall på mer enn 6 uker mellom de to dosene med Pfizer-BioNTech vaksinen gir økt antistoffmengde mot SARS-CoV-2.

En britisk studie har funnet at et intervall på minst 6 uker mellom de to dosene med Pfizer-BioNTech covid-19 vaksinen økte konsentrasjonene av nøytraliserende antistoffer1-2. I en preprint av studien som ble sluppet 23. juli, så man på immunresponsen til 503 helsepersonell som hadde blitt vaksinert med Pfizer-BioNTech vaksinen. De fant at etter den andre vaksinedosen var konsentrasjonen av nøytraliserende antistoffer høyere etter et intervall på 6-14 uker enn etter et regime med 3-4 uker slik det opprinnelig ble anbefalt, også i Norge.

Når de så på delta-varianten, la forskerne merke til at selv om det var bra nivåer med antistoffer etter et kortere doseintervall, så var nivåene 2.4 ganger høyere med et lengre doseintervall. Noe som får forskerne til å uttrykke at en utvidelse av doseringsintervallet er en effektiv immunogenisk løsning.

Resultatene fra den aktuelle studien tyder på at 8 uker er det optimale intervallet mellom de to dosene, men lederen av studien Susanna Duanchie fra University of Oxford sier at immunresponsen er god uansett hvilket regime som velges. Så både det korte og det lange doseringsintervallet gir en god respons fra både antistoffer og T-celler.

Både England og Norge - og mange andre land - utvidet vaksineintervallet med den begrunnelsen at det ville påskynde vaksineringen av befolkningen.

Forskerne fant også at 4 uker etter den første vaksinedosen var det en markert nedgang i mengden SARS-CoV-2 nøytraliserende antistoffer, men en vedvarende respons fra T-cellene. Duanchie sier at selv om mengden nøytraliserende antistoffer går ned ved et langt vaksineintervall, særlig mot delta-varianten, så opprettholdes T-celle responsen. Det lange doseringsintervallet gjør at T-cellene husker bedre og produserer flere antistoffer.

Kilder

Referanser

  1. Payne RP, Longet S, Austin JA, et al. Sustained T cell immunity, protection and boosting using extended dosing intervals of BNT162b2 mRNA vaccine. www.pitch-study.org
  2. Mahase E. Covid-19: Longer interval between Pfizer doses results in higher antibody levels, research finds. BMJ 2021;374:n1875. Published 23 July 2021. Doi: 10.1136/bmj.n1875 DOI