Nyhetsartikkel

Hva er risikoen med å vente med appendikektomi ved akutt appendisitt?

Hva er konsekvensen av å utsette operasjonen for akutt appendisitt med inntil 24 timer hos pasienter med det som oppfattes som ukomplisert appendisitt.

Tradisjonelt frykter man at ethvert tilfelle av akutt appendisitt til slutt vil perforere. Det har ledet til oppfatningen om at akutt appendektomi må utføres med minst mulig forsinkelse. På den annen side, akuttkirurgi og ofte nattlig kirurgi har flere ulemper, mens konsekvensen av å utsette operasjonen noe er uklar. En systematisk oversikt har sett på forsinkelse i sykehuset som en risikofaktor for komplisert appendisitt og postoperativ morbiditet blant pasienter med akutt appendisitt1.

Det ble registrert om appendisitten var komplisert (perforert eller gangrenøs appendisitt) eller om det oppstod postoperativ infeksjon og morbiditet.

45 studier ble inkludert i metaanalysen og bestod av 152.314 pasienter som ble appendektomert for akutt appendisitt. Odds ratioer ble beregnet. Forskerne fant ingen økning i risikoen for komplisert appendisitt dersom operasjonen ble utsatt 7-12 timer eller 13-24 timer (henholdsvis OR 1.07, 95% KI 0.98 til 1.17 og OR 1.09 og 95% KI 0.95 til 1.24). Det var heller ingen økt risiko dersom operasjonen ble utsatt til 24 til 48 timer.

Forskerne konkluderer at metaanalysen demonstrerer at forsinket appendikektomi for en antatt ukomplisert appendisitt med opptil 24 timer etter innleggelse, synes ikke å være en risikofaktor for komplisert appendisitt, postoperativ infeksjon eller morbiditet. Å vente med appendikektomi med opptil 24 timer kan være et akseptabelt alternativ for pasienter uten preoperative tegn på komplisert appendisitt.

Kilder

Referanser

  1. van Dijk ST, van Dijk AH, Dijkgraaf MG, Boermeester MA. Meta-analysis of in-hospital delay before surgery as a risk factor for complications in patients with acute appendicitis. Br J Surg. 2018 Jul;105(8):933-945. pmid:29902346 PubMed