Nyhetsartikkel

Fremtidig vaksinering mot SARS-CoV-2 - hva kan influensaviruset lære oss

SARS-CoV-2 er åpenbart kommet for å bli. Vi må bruke erfaringene fra vaksinasjonene mot influensaviruset til å planlegge en langsiktig strategi mot SARS-CoV-2.

Den tidlige optimismen som den høye effekten av covid-19 vaksinene utløste med håp om flokkimmunitet, ser ut til å ha blitt borte etter at deltavarianten ble dominerende. I en kommentarartikkel i New England Journal of Medicine diskuterer Arnold Monto fra University of Michigan hvordan vi skal kunne skaffe oss kontroll over denne globale infeksjonssykdommen gjennom å etablere flokkimmunitet basert på erfaringer vi har med influensaviruset1.

Dagens kunnskap tilsier at SARS-CoV-2 er en mer smittsom sykdom enn influensa, og den angis å være omtrent 10 ganger mer dødelig2. Så hva kan vi lære av influensaviruset ifølge Monto1,3:

  • Som influensa, med et mangfold av varianter som påvirker både antigene egenskaper og overførbarhet, er eliminering av SARS-CoV-2 ikke mulig.
  • Det fremtidige målet med covid-19-vaksinasjon vil være å håndtere uunngåelige sesongutbrudd og redusere de betydelige konsekvensene av infeksjon.
  • Nedgang i vaksineindusert immunitet så vel som potensiell antigen variasjon vil nødvendiggjøre periodisk revaksinering.
  • Pågående global overvåking vil være nødvendig for stammevalg av fremtidige vaksiner samt overvåking av kliniske aspekter av COVID-19.
  • Det må fortsatt legges vekt på forbedrede terapier og antivirale midler.
  • Vi må lære å leve med SARS-CoV-2.

Ifølge Monto må vi forsone oss med at SARS-CoV-2 kommer til å være med oss i fremtiden, og vi må begynne å planlegge langsiktig. Nytten av vaksinasjon ligger ikke i å eliminere utbrudd, men å redusere dem og forebygge alvorlige komplikasjoner. Ettersom pandemien herjer videre, må vi fortsette å være fleksible, tenke fremover og fokusere på pågående vaksinasjoner.

I en kommentar fra Jonathan Temte, Practice Update3, påpeker han at 1918-viruset (Spanskesyken) fortsatt er med oss over 100 år senere og utvikler nye varianter av influensaviruset og forårsaker betydelig dødelighet hvert år4.

Kilder

Referanser

  1. Monto, AS. The Future of SARS-CoV-2 Vaccination — Lessons from Influenza. N Engl J Med. 2021;385(20):1825-1827. www.nejm.org
  2. Maragakis LL. Covid-19 vs. the flu. Johns Hopkins Center. Last updated November 18, 2021. www.hopkinsmedicine.org
  3. Temte J. Back to the future: comparing influenza and COVID-19 vaccination. Practice Update, commentary, November 17, 2021. www.practiceupdate.com
  4. Taubenberger JK, Morens DM. The 1918 Influenza Pandemic and Its Legacy. Cold Spring Harb Perspect Med. 2020;10(10):a038695. perspectivesinmedicine.cshlp.org