Nyhetsartikkel

Frokost og vekt

Å droppe frokosten er sagt å disponere for vektøkning fordi man overkompenserer spisingen resten av dagen, men er det riktig?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Et tilbakevendende folkehelsespørsmål er frokostens betydning for vekta vår. Mens frokost har blitt angitt som det viktigste måltidet om dagen i mange år, så har det vært lite dokumentasjon som forsvarer strategien om at å spise frokost bidrar til vekttap.

I en systematisk oversikt over randomiserte, kontrollerte studier som undersøkte vektendringer blant voksne som spiste eller droppet frokost, fant forskerne ingen holdepunkter for at å spise frokost fremmet vekttap eller at å hoppe over frokosten førte til vektøkning1.

Studien baserte seg på 13 originalstudier, syv undersøkte effekten av å spise frokost på vektendring (n = 486) og 10 undersøkte effekten på energiinntak (n = 930).

Selv om det var noe inkonsistens mellom studiene, var det en liten forskjell i favør de som droppet frokosten (gjennomsnittlig vekt 0,44 kg, 95% KI 0.07-0.82). I studiene der deltakerne spiste frokost, var det totale energiinntaket høyere enn blant dem som hoppet over frokosten (gjennomsnittlig 260 kcal/dag, 95% KI 79-441), motsatt av teoriene om at å sløyfe frokosten fører til overkompensering senere på dagen.

Forskerne konkluderer at det å droppe frokosten ikke bidrar til vektøkning eller har noen ugunstig innvirkning på hvilemetabolismen. Dataene fra studiene tyder på at metabolismen er en individuell sak og varierer fra person til person.

Forfatterne av studien viser til at tidligere forskning på dette området stort sett har vært basert på epidemiologiske data, med de svakheter slike studier har. Det er ikke bare ja eller nei til om man har spist frokost som er den avgjørende variabelen, men en rekke konfunderende faktorer som påvirker resultatene.

Heller ikke den aktuelle studien var uten svakheter. Flere av originalstudiene hadde lav kvalitet og observasjonstiden var kort. Siste ord i denne saken er nok ikke sagt.

Kilder

Referanser

  1. Sievert K, Hussain SM, Page MJ, et al. Effect of breakfast on weight and energy intake: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2019;364:l42 . doi:10.1136/bmj.l42 DOI