Nyhetsartikkel

Frokoststørrelse og forekomst av metabolsk syndrom

Frokost sies å være det viktigste måltidet om dagen, men hvor stor bør frokosten være? En studie fra Spania har sett på sammenhengen mellom frokoststørrelsen og prevalens av metabolsk syndrom.

Verden rundt øker prevalens og insidens av metabolsk syndrom raskt sammen med prevalens av fedme, insulinresistens og type 2-diabetes1. I Spania er prevalens av metabolsk syndrom ca. 40 prosent og 32 prosent blant henholdsvis eldre menn og eldre kvinner2. På verdensbasis regner en med at en fjerdedel av den voksne befolkningen har metabolsk syndrom1-3.

Flere faktorer, inkludert genetiske, stillesittende livsstil og usunt kosthold, har vært assosiert med den økende forekomsten av metabolsk syndrom. Fysisk aktivitet, spise- og soveatferdsmønstre i moderne livsstil er i utakt med kroppens naturlige biologiske daglige sykluser og er assosiert med mange helseskadelige effekter som kardiovaskulære lidelser, type 2 diabetes, fedme og kreft1.

Frokost blir ofte sagt å være dagens viktigste måltid4, og en rekke studier har vist den ugunstige helseeffekten av å droppe frokosten5-7. En studie fra Australia viste nylig at en høyere andel av det daglige energiinntaket fra frokosten, kan bidra til en bedre kostholdskvalitet og lavere totalt daglig energiinntak8.

Formålet med den aktuelle retrospektive tverrsnittsstudien fra Spania publisert i Nutrients9 var å undersøke sammenhengen mellom frokoststørrelsen og prevalens av metabolsk syndrom blant voksne i alderen 29-69 år i Spania. Det var 3644 deltakere i studien. Alle besvarte et standardisert spørreskjema om kost, sosiodemografiske data, livsstil, søvnkvalitet og kronotype. Antropometriske og blodtrykksdata ble målt av en sykepleier.

Definisjonen av metabolsk syndrom baserte seg på ATP-III kriteriene10: Minst 3 av følgende 5 faktorer skulle være unormale: midjemål, triglycerider, HDL-kolesterol, blodtrykk og blodglukose.

Frokoststørrelsen ble målt som forholdet mellom energi fra frokost versus det totale energiinntaket.

Prevalensen av metabolsk syndrom i studien var 41 prosent. Den gjennomsnittlige frokoststørrelsen var 307 kcal - noe som utgjorde 15 prosent av det totale energiinntaket. Bare 14 personer (0,4 prosent) hoppet over frokosten. Deltakerne i den høyeste kvartilen av frokoststørrelse hadde 38 prosent lavere prevalens av metabolsk syndrom sammenlignet med de i den laveste kvartilen - odds ratio 0,62 (95% KI 0.51-0.76). Stor frokost var assosiert med en signifikant lavere risiko for abdominal fedme (OR, 0,59), hypertensjon (OR, 0,57) og hyperglykemi (OR, 0,56). Dessuten var sen frokost (etter kl. 9) og hyppige måltider (4 eller flere) assosiert med en høyere risiko for metabolsk syndrom.

Forfatterne konkluderer at større og mer energirike frokoster er forbundet med lavere prevalens av metabolsk syndrom blant voksne i Spania. Prospektive studier er nødvendige for å bekrefte disse funnene.

Kilder

Referanser

  1. Saklayen M.G. The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome. Curr. Hypertens. Rep. 2018;20:12. doi: 10.1007/s11906-018-0812-z. DOI
  2. Subías-Perié J, Navarrete-Villanueva D, Fernández-García ÁI, et al. Prevalence of Metabolic Syndrome and Association with Physical Activity and Frailty Status in Spanish Older Adults with Decreased Functional Capacity: A Cross-Sectional Study. Nutrients. 2022;14(11):2302. Published 2022 May 30. doi:10.3390/nu14112302 DOI
  3. World Health Organization . Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus and Its Complications: Report of a Who Consultation. Part 1, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. World Health Organization; Geneva, Switzerland: 1999. p. WHO/NCD/NCS/99.2. apps.who.int
  4. Gibney MJ, Barr SI, Bellisle F, et al. Breakfast in Human Nutrition: The International Breakfast Research Initiative. Nutrients. 2018;10(5):559. Published 2018 May 1. doi:10.3390/nu10050559 DOI
  5. Lopez-Minguez J, Gómez-Abellán P, Garaulet M. Timing of Breakfast, Lunch, and Dinner. Effects on Obesity and Metabolic Risk. Nutrients. 2019;11(11):2624. Published 2019 Nov 1. doi:10.3390/nu11112624 DOI
  6. Mekary RA, Giovannucci E, Willett WC, van Dam RM, Hu FB. Eating patterns and type 2 diabetes risk in men: breakfast omission, eating frequency, and snacking. Am J Clin Nutr. 2012;95(5):1182-1189. doi:10.3945/ajcn.111.028209 DOI
  7. Dashti HS, Merino J, Lane JM, et al. Genome-wide association study of breakfast skipping links clock regulation with food timing. Am J Clin Nutr. 2019;110(2):473-484. doi:10.1093/ajcn/nqz076 DOI
  8. Wang W, Grech A, Gemming L, Rangan A. Breakfast size is associated with daily energy intake and diet quality. Nutrition. 2020;75-76:110764. doi:10.1016/j.nut.2020.110764 DOI
  9. Lujan-Barroso L, Iglesias L, Zamora-Ros R, et al. Breakfast Size and Prevalence of Metabolic Syndrome in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) Spanish Cohort. Nutrients. 2023;15(3):630. Published 2023 Jan 26. doi:10.3390/nu15030630 DOI
  10. Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285(19):2486-2497. doi:10.1001/jama.285.19.2486 DOI