Nyhetsartikkel

Fuktighetskrem minsker risikoen for atopisk dermatitt?

Atopisk dermatitt, barneeksem, er en hudsykdom som øker i utbredelse. Kan behandling med fuktighetsmiddel fra fødselen av redusere forekomsten av sykdommen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Atopisk dermatitt, barneeksem, er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom som har nådd epidemiske proporsjoner blant barn over hele verden, og tilstanden øker i prevalens. På grunn av den betydelige sosioøkonomiske effekten av atopisk dermatitt og dens effekt på livsvkaliteten til barna og deres familier, har forskningen i tiår vært rettet mot å forebygge sykdom, med begrenset suksess. Nye fremskritt innenfor hudbiologi kan tyde på at defekter i hudbarrieren kan være avgjørende for utviklingen av atopisk dermatitt og muligens allergiutvikling.

Formålet med den aktuelle studien var å teste om en forsterket hudbarriere fra fødselen av kan være en farbar vei for å redusere insidensen, antall nye tilfeller, med atopisk dermatitt blant nyfødte med høy risiko for tilstanden1.

Materiale og metode

En randomisert, kontrollert studie (Ib) ble utført i USA og Storbritannia på 124 nyfødte barn med høy risiko for atopisk dermatitt. Foreldrene i intervensjonsarmen ble instruert om å smøre inn hele kroppen til barnet med et fuktighetsmiddel minst en gang per dag med oppstart innen 3 uker etter fødselen. Foreldrene i kontrollarmen ble bedre om ikke å bruke fuktighetsmiddel. Forskerne ønsket å se hvilken andel av aktuelle familier som var villige til å la seg randomisere. Det primære utfallsmålet var den kumulative insidensen av atopisk dermatitt ved 6 måneders alder, vurdert av en erfaren undersøker.

Resultater

42% av aktuelle familier sa ja til å bli randomisert inn i studien. Alle deltakende familiene i intervensjonsarmen opplevde intervensjonen som akseptabel. En statistisk signifikant beskyttende effekt ble funnet ved daglig innsmøring med fuktighetsmiddel når det gjaldt den kumulative insidensen av atopisk dermatitt med en relativ risikoreduksjon på 50% (relativ risiko 0.50, 95% konfidensintervall 0.28-0.9; p=0.017). Det var ingen bivirkninger med fuktighetsbehandlingen.

Konklusjon

I følge forskerne viser denne studien at fuktighetsbehandling fra fødselen av representerer et mulig gjennomførbart, trygt og effektivt tiltak. Forekomsten av atopisk dermatitt ved 6 måneders alder ble halvert. Hvis resultatene lar seg bekrefte i større studier, og med lengre observasjonstid, er fuktighetsbehandling fra fødselen av en enkel og lavkost intervensjon som kan redusere det globale omfanget av allergisk sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Simpson EL, Chalmers JR, Hanifin JM, et al. Emollient enhancement of the skin barrier from birth offers effective atopic dermatitis prevention. J Allergy Clin Immunol. 2014 Oct;134(4):818-23