Nyhetsartikkel

Fyllesyke - bakrus

Fyllesyke eller bakrus er ingen behagelig følelse. Hva er forklaringen - og finnes det en effektiv kur mot bakrusen?

Alkoholisk utløst fyllesyke eller bakrus er definert som kombinasjonen av negative psykiske og fysiske symptomer som kan oppleves dagen etter en enkelt episode med alkoholforbruk, som starter når blodalkoholkonsentrasjonen nærmer seg null1.

De klassiske symptomene på en alkoholisk utløst bakrus er hodepine, kvalme, tørste, muskelsmerter, bomullsfølelse i munnen, generell uvelhet - og anger over at det ble for mye alkohol under festen i går kveld! Det er et vanlig fenomen som mange som nyter alkohol, har erfart2

Disse symptomene har en negativ innvirkning på daglige aktiviteter som jobbytelse3 og bilkjøring4. De årlige økonomiske kostnadene ved alkoholbakrus i form av fravær og tilstedeværelse har blitt estimert til å være 173 milliarder USD for USA5 og 4 milliarder GBP for Storbritannia6.

Hva skyldes bakrusen? En fersk studie7 viser at alkoholmetabolitter, nevrotransmitterendringer, inflammatoriske faktorer og mitokondriell dysfunksjon er de mest sannsynlige faktorene i bakruspatologi. Men det er mye vi enda ikke vet, så forfatterne konkluderer at fremtidig forskning bør ta sikte på å undersøke sammenhengen mellom disse faktorene og deres årsaksrolle.

Finnes det et middel mot bakrus? Det åpenbare svaret er ja, drikk mindre! Tørsten, muskelsmertene og bomullsfølelsen i munnen skyldes alle dehydrering. Så da skulle man tro at rehydrering (uten alkohol!) var nøkkelen til å minske bakrusen, men nei, det finnes ikke noe vitenskapelig bevis på at det hjelper. Smertestillende som paracetamol og aspirin hjelper noe, men effekten har ikke blitt testet ut i randomiserte, kontrollerte studier. Og selv om rehydrering ikke hjelper så mye, så har det å drikke mye vann dagen derpå noe effekt.

Forskningen har ikke kommet opp med en kur mot bakrus. I en systematisk oversikt8 fant forskerne at kvaliteten på studier over farmakologiske intervensjoner var svært lav, og ingen tiltak fremstod med særlig effekt.

Noen sverger til egne oppskrifter på tiltak som skal kunne hjelpe, som en god frokost. Mange skotter hevder at brusedrikken Irn Bru skal virke, men det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på det.

Vi må erkjenne, det finnes ingen kur mot bakrus. Det vi vet med sikkerhet, er at det hjelper å drikke mindre alkohol eller ingenting.

Kilder

Referanser

  1. Verster JC, Scholey A, van de Loo AJAE, Benson S, Stock AK. Updating the Definition of the Alcohol Hangover. J Clin Med. 2020;9(3):823. Published 2020 Mar 18. doi:10.3390/jcm9030823 DOI
  2. Christie B. Sixty seconds on . . . hangovers. BMJ 2022;376:n3156. Published 04 January 2022. doi: 10.1136/bmj.n3156 DOI
  3. Frone M.R. Employee psychoactive substance involvement: Historical context, key findings, and future directions. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav. 2019;6:273–297. doi: 10.1146/annurev-orgpsych-012218-015231. DOI
  4. Verster JC, Van Der Maarel MA, McKinney A, Olivier B, De Haan L. Driving during alcohol hangover among dutch professional truck drivers. Traffic Inj Prev. 2014;15(5):434-438. doi:10.1080/15389588.2013.833329 DOI
  5. Sacks JJ, Gonzales KR, Bouchery EE, Tomedi LE, Brewer RD. 2010 National and State Costs of Excessive Alcohol Consumption. Am J Prev Med. 2015;49(5):e73-e79. doi:10.1016/j.amepre.2015.05.031 DOI
  6. Bhattacharya A. Financial Headache. The Cost of Workplace Hangovers and Intoxication to the UK Economy. Institute of Alcohol Studies; London, UK: 2019.
  7. Palmer E, Tyacke R, Sastre M, Lingford-Hughes A, Nutt D, Ward RJ. Alcohol Hangover: Underlying Biochemical, Inflammatory and Neurochemical Mechanisms. Alcohol Alcohol. 2019;54(3):196-203. doi:10.1093/alcalc/agz016 DOI
  8. Roberts E, Smith R, Hotopf M, Drummond C. The efficacy and tolerability of pharmacologically active interventions for alcohol-induced hangover symptomatology: A systematic review of the evidence from randomised placebo-controlled trials published online ahead of print, 2021 Dec 31. Addiction. 2021;10.1111/add.15786. doi:10.1111/add.15786 DOI