Nyhetsartikkel

Fyrtårnlege - hva er det?

Folkehelseinstituttet overvåker influensasituasjonen i Norge gjennom hele året. Et nettverk av allmennleger gir verdifulle bidrag i den nasjonale og internasjonale overvåkingen av influensa. Allmennlegene fungerer som «fyrtårn» for influensasykdom og kalles derfor fyrtårnleger.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Innsatsen fra fyrtårnlegene bidrar til å kartlegge og øke forståelsen av et influensautbrudd, til å verifisere at forekomsten som måles i den kliniske influensaovervåkingen faktisk er influensa, og til å oppdage eventuelle forskjeller på influensavirus som påtreffes i primærhelsetjenesten, sammenlignet med virus hos de som blir så dårlige at de må på sykehus.

Influensa gir stor sykdomsbyrde

Influensa er sannsynligvis den infeksjonssykdommen i Norge som rammer flest og som gir størst sykdomsbyrde i form av sykehusinnleggelser og dødsfall. Hvert år smittes rundt 10 % av befolkningen og flere hundre dødsfall kan årlig tilskrives influensainfeksjon. Folkehelseinstituttet (FHI) overvåker sykdomsutbredelsen og alvorligheten av utbruddet, og publiserer ukentlige statusrapporter gjennom influensasesongen. Kunnskap om sykdomsbyrde og alvorlighet gjør det mulig for helsemyndigheter og helsepersonell å kunne vurdere nødvendigheten av tiltak og effekt av tiltak som iverksettes. Overvåkingen er også viktig av beredskapshensyn, med tanke på en fremtidig influensapandemi som før eller siden igjen vil ramme oss.

Neste side