Nyhetsartikkel

Fyrtårnlege - hva er det?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dagens influensaovervåking

Avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for influensa og er WHO National Influenza Centre (NIC) i Norge. Den løpende overvåkingen i Norge baserer seg på omfanget av pasienter med influensasymptomer som oppsøker sin lege, antall innlagte og intensivinnlagte med påvist influensa, samt monitorering av generell dødelighet i befolkningen. Sist, men ikke minst, undersøkes virusprøver fra pasienter i sykehus og primærhelsetjenesten.

Den virologiske overvåkingen mottar tall og virus fra en ganske omfattende diagnostisk influensatesting av luftveisprøver utført på landets laboratorier. Testaktiviteten ved mikrobiologiske laboratorier er høy, med over 190 000 prøver testet forrige sesong. Det estimeres at ca. 60 % av prøvene kommer fra primærhelsetjenesten. Det foreligger imidlertid lite informasjon om indikasjonsgrunnlag og symptombilde hos de prøvetatte, ei heller opplysninger om risikofaktorer for alvorlig influensasykdom og vaksinasjonsstatus. I overvåkingssammenheng er det derfor nødvendig med et representativt utvalg prøver fra befolkningen og landet som helhet, som er samlet inn fra pasienter med klinisk mistanke om influensa og med enhetlig informasjon om klinikk. Dette er hva man oppnår med fyrtårnsystemet for influensa.

Forrige side Neste side