Nyhetsartikkel

Fyrtårnlege - hva er det?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Hva gjøres med fyrtårnprøvene hos FHI?

Ved FHI undersøkes de mottatte fyrtårnprøvene for påvisning og karakterisering av influensavirus. Dette gjøres hovedsakelig med en molekylær teknikk kalt polymerase kjedereaksjon (PCR), som anses som de mest følsomme og nøyaktige for påvisning og identifikasjon av virus. På denne måten får en identifisert influensavirus på type- (influensa A eller B) og subtype/genotype-nivå (influensa A subtype H1 eller H3 ev. andre, og influensa B genotype B/Victoria eller B/Yamagata). I tillegg gjøres det gensekvensering og/eller virusdyrking for mer inngående karakterisering av et utvalg av påviste influensavirus. I den mer inngående karakteriseringen kan man sammenligne påviste virus med vaksinestammer, og med virus fra andre steder og sesonger. Med sekvensering kan en også gjøre detaljert molekylærepidemiologi som kan fortelle om man har å gjøre med én eller flere parallelle smittekjeder, og å se om det er forskjell på virus hos pasienter med mild og alvorlig sykdom. I tillegg kan virus undersøkes for resistens mot aktuelle antivirale midler.

Resistensovervåkingen utføres ved hjelp av både genteknologiske (del/fullsekvensering, pyrosekvensering og PCR) og fenotypiske resistensundersøkelser av dyrkbare virus.
Mens de første PCR-resultatene for viruspåvisning og identifisering rapporteres tilbake til innsendende lege og inngår i nasjonal og internasjonal influensastatistikk, blir resultatene fra de mer inngående analysene brukt for virusovervåking, forebygging og respons. For eksempel vil våre virus være med på analysene som Verdens helseorganisasjon (WHO) bruker for å bestemme hvilke virus som skal inngå i neste sesongs influensavaksine, og virus fra norsk overvåking inngår på lik linje med virus fra andre land i «konkurransen» om å bli vaksinestamme.

Forrige side Neste side