Nyhetsartikkel

Fyrtårnlege - hva er det?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fyrtårnprøvene gir verdifull innsikt

For influensaovervåkingen er fyrtårnprøvene meget betydningsfulle, til tross for at de utgjør en svært liten andel av de analyserte prøvene for influensa. Det er en målsetning at den geografiske sammensetningen av fyrtårnleger representerer landet som helhet og befolkningstettheten i Norge. I tillegg har fyrtårnlegene et sett enhetlige kriterier for hvem som testes, og formidler et standardisert sett med opplysninger sammen med prøven. Fyrtårnprøvene gjør det derfor mulig å si om influensalignende symptomer i hos de som oppsøker sin lege skyldes influensa, hvilken type influensa som ev. er årsaken, og hvor i landet dette er tilfelle. Overvåkingsdata med disse egenskapene, som internasjonalt betegnes sentinel-prøver, er det som foretrekkes i de internasjonale influensaovervåkingsnettverkene.

Alle allmennleger med rett til refusjon fra HELFO bidrar i influensaovervåking, kanskje uten å vite det. Sykdomspulsen, et overvåkingssystem for smittsomme sykdommer, innhenter data om influensalignende sykdom (ICPC-2 diagnosekode R80) som er meldt til KUHR-databasen via regningskortet til HELFO. Andelen influensalignende sykdom ligger til grunn for stadfesting av et influensautbrudds begynnelse og slutt, samt gradering av intensiteten gjennom utbruddet. For å verifisere utbruddet, er virologiske data nødvendige, noe fyrtårnprøvene bidrar til.

Fyrtårnlegene tar prøver av pasienter med influensalignende sykdom gjennom hele året, ikke bare i influensasesongen. I sommermånedene når sesongens influensautbrudd er over, gir kunnskap om influensavirusene som fortsetter å sirkulere verdifull informasjon om hva som muligens vil prege neste års influensasesong.

Fyrtårnprøvene bidrar til å nyansere og komplettere overvåkingsdataene om influensa. Når vi har et representativt prøveutvalg både fra sykehus og fyrtårnleger, gir det oss et godt grunnlag for å kunne studere forskjeller i virus fra innlagte og ikke-innlagte. Sykehusene sender bare allerede analyserte prøver til FHI (kjente positive). Med fyrtårnsystemet får FHI også prøver som ikke er positive for influensa virus. Dette gir oss en unik mulighet til å undersøke om sykehusenes evne til å påvise virus er i samsvar med metodene på FHI. Dette er spesielt viktig dersom det begynner å sirkulere varianter eller nye influensavirus. Dersom andel påvisninger av et bestemt virus er vesentlig forskjellig fra det vi finner i fyrtårnsystemet så kan det være snakk om virus som går under radaren i sykehustestingen. Derfor er fyrtårnsystemet spesielt viktig også i en beredskapssituasjon og i fasene før en pandemi erklæres.

Forrige side Neste side