Nyhetsartikkel

Fyrtårnlege - hva er det?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Folkehelseinstituttet trenger flere fyrtårnleger

Prøvene fra fyrtårnleger er de med best kvalitet for influensaovervåking i befolkningen. De bidrar vesentlig til den nasjonale og internasjonale overvåkingen av influensa og bidrar også derfor til at vi få bedre og mer treffsikre vaksiner.
Nå ser vi at antallet prøver FHI mottar for den enkelte uke er litt for lavt til å gi robust statistikk, og den geografiske dekningen er svak i enkelte deler av landet, spesielt i de nordligste fylkene. Folkehelseinstituttet ønsker derfor å inkludere flere fyrtårnleger i nettverket.

Folkehelseinstituttet trenger flere fyrtårnleger. Er du FHI's nye fyrtårnlege? Les mer FHI's hjemmeside (lenke til FHIs side om overvåkingssystemet for influensa, hvor det mer praktiske omkring fyrtårnsystemet er omtalt) eller kontakt oss på NIC-Norway@fhi.no 

Forrige side