Nyhetsartikkel

Treningsterapi effektivt ved impingement

Skuldersmerter skyldes ofte impingement. Det er uklart hva som er den beste behandlingen: spesifikk trening, annen fysioterapi, kirurgi?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Impinge betyr å støte sammen, og beskriver symptomene når sener eller bursa kommer i klem under skulderhøyden (akromion) når armen abduseres. Overbelastninger og skader fører til hevelse i sener eller senefester og dårlige plassforhold under akromion. Konservativ behandling er første valg, men så mange som 30% av de som får langvarige plager, ender opp med artroskopisk kirurgi.

I denne studien fra Linkøping ble behovet for kirurgi redusert til mindre enn 1/3 hos pasienter som gjennomførte et spesifikt treningsprogram sammenlignet med et kontrollprogram1.

Studiedesign

Totalt 97 pasienter ble inkludert og randomisert til enten spesifikk trening eller et kontrollprogram med bevegelighetstrening av skulderen. Pasientene hadde alle hatt plager i mer enn 6 måneder, og ble rekuttert fra venteliste for kirurgisk behandling. Begge gruppene ble behandlet under veiledning av fysioterapeut. En ortoped undersøkte pasientene før inklusjon og etter 3 måneders behandling. Ortoped og pasienter var blindet i forhold til hvilken gruppe (aktiv eller kontroll) pasientene tilhørte. Den aktive behandlingen bestod av eksentriske styrkeøvelser for rotator-cuff musklene, og blandet konsentriske og eksentriske styrkeøvelser for de skapula-stabiliserende musklene. Tilsammen 6 definerte øvelser som ble gjennomført 15 ganger i 3 påfølgende sett, 2 ganger daglig i 8 uker.

Resultater

Det primære endepunktet var skulder-funksjon og smerte bedømt ved Constant-Murley(CM) skår. Dette er en blanding av objektive mål for styrke og bevegelighet og subjektive mål for smerte og funksjonssvikt, summert på en skala fra 0-100 – hvor høyere skår betyr bedre funksjon. Gruppen med spesifikk trening økte CM-skår med 24 poeng, kontrollgruppen økte med 9 poeng. I treningsgruppen anga 69 % betydelig bedring eller helbredelse, I kontrollgruppen var denne andelen 24 %. Til slutt valgte 20 % av pasientene i treningsgruppen og 63 % i kontrollgruppen å bli operert.

Diskusjon

Studien er godt gjennomført, randomisert, og enkelt blindet for pasienter og ortopeden som gjennomfører testingen. Fysioterapeutene som ledet behandlingen kunne ikke blindes, og det er en mulig feilkilde. Den aktive behandlingen består av et relativt intenst men enkelt og reproduserbart sett av øvelser som lett kan etterprøves og følges opp av andre. Resultatene er tydelige, og i tråd med teorier om at funksjonell aktivitet gjenoppretter opprinnelig struktur i skadet vev. Det er svært oppmuntrende at man har klart å vise dette, og er i stand til å forhindre kirurgiske inngrep gjennom systematisk trening.

Kilder

Referanser

  1. Holmgren T, Hallgren HB, Öberg B, et al. Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial impingement syndrome: randomised controlled study. BMJ 2012; 344: e787. BMJ (DOI)