Nyhetsartikkel

Fysisk aktivitet og mortalitet ved koronarsykdom

Det er velkjent at fysisk aktivitet har en positiv effekt på personer med koronarsykdom, men hvor god er effekten på dødeligheten relatert til aktivitetsnivået?

Pasienter med koronar hjertesykdom har økt risiko for død både av alle årsaker og hjerte- og karsykdommer1. Regelmessig fysisk aktivitet er en viktig beskyttelsesfaktor mot hjerte- og karsykdommer og død2. Flere mekanismer kan være ansvarlige for fordelene assosiert med fysisk aktivitet hos pasienter med koronarsykdom, inkludert forbedring av endotelfunksjonen3, antiaterosklerotiske3-4 og antiinflammatoriske effekter5. Amerikanske og europeiske retningslinjer anbefaler derfor at voksne med kroniske helsetilstander unngår inaktivitet. Det er imidlertid uklart hvor god effekten av fysisk aktivitet er. 

Formålet med den aktuelle studien av longitudinelle kohorter publisert i Journal of the American College of Cardiology6, var å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitetsnivå over lang tid og mortalitet blant pasienter med koronarsykdom.

Forfatterne identifiserte 9 prospektive kohortstudier med tilsammen 33 576 pasienter. Gjennomsnittsalderen var 62.5 år. Maksimal oppfølgingstid var 15.7 år. Pasientene ble gruppert i 4 aktivitetsnivå og mortalitetsrisikoen ble beregnet. Sammenlignet med alltid inaktive pasienter, var risikoen for dødelighet av alle årsaker:

  • Blant de som forble fysisk aktive: 50 prosent lavere (HR: 0,50; 95% KI 0,39-0,63)
  • Blant de som var inaktive, men ble aktive: 45  prosent lavere (HR: 0,55; 95% KI 0,44-0,7)
  • Blant de som var aktive, men ble inaktive: 20 prosent lavere (HR: 0,80; 95% KI 0,64-0,99).

Lignende resultater ble observert for kardiovaskulær dødelighet, bortsett fra kategorien redusert aktivitet (HR: 0,91; 95% KI 0,67-1,24).

Den totale risikoen for bias var lav. Det ble ikke funnet noen bevis på publiseringsskjevhet. Flere sensitivitetsanalyser ga konsistente resultater.

Ifølge forfatterne illustrerer denne studien hvordan pasienter med koronarsykdom kan ha nytte av å bevare eller legge om til en aktiv livsstil. Observasjonen av at fordelene ved tidligere aktivitet kan bli svekket eller tapt hvis fysisk aktivitet ikke opprettholdes, kan være konfundert av sykdomsprogresjon.

Kilder

Referanser

  1. Jortveit J, Halvorsen S, Kaldal A, Pripp AH, Govatsmark RES, Langørgen J. Unsatisfactory risk factor control and high rate of new cardiovascular events in patients with myocardial infarction and prior coronary artery disease. BMC Cardiovasc Disord. 2019;19(1):71. Published 2019 Mar 28. doi:10.1186/s12872-019-1062-y DOI
  2. Lear SA, Hu W, Rangarajan S, et al. The effect of physical activity on mortality and cardiovascular disease in 130 000 people from 17 high-income, middle-income, and low-income countries: the PURE study published correction appears in Lancet. 2017 Dec 16;390(10113):2626. Lancet. 2017;390(10113):2643-2654. doi:10.1016/S0140-6736(17)31634-3 DOI
  3. Gielen S, Schuler G, Adams V. Cardiovascular effects of exercise training: molecular mechanisms. Circulation. 2010;122(12):1221-1238. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.110.939959 DOI
  4. Vandercappellen EJ, Henry RMA, Savelberg HHCM, et al. Association of the Amount and Pattern of Physical Activity With Arterial Stiffness: The Maastricht Study. J Am Heart Assoc. 2020;9(20):e017502. doi:10.1161/JAHA.120.017502 DOI
  5. Lavie CJ, Church TS, Milani RV, Earnest CP. Impact of physical activity, cardiorespiratory fitness, and exercise training on markers of inflammation. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2011;31(3):137-145. doi:10.1097/HCR.0b013e3182122827 DOI
  6. Gonzalez-Jaramillo N, Wilhelm M, Arango-Rivas AM, et al. Systematic Review of Physical Activity Trajectories and Mortality in Patients With Coronary Artery Disease. J Am Coll Cardiol. 2022;79(17):1690-1700. doi:10.1016/j.jacc.2022.02.036 DOI